Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kacprzak Zdzisław

Zdzisław Kacprzak, ur. 21 XI 1949 w Nagodowie k. Kutna. Ukończył Technikum Budowlane w Kutnie i Włocławku (1968).

1970-1972 brygadzista w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego na Wydz. W-4, 1973 – 18 XII 1981 technolog materiałowy na Wydz. Gospodarki Materiałowej. 17-22 XII 1970 uczestnik strajku okupacyjnego w Stoczni, manifestacji, uczestnik podpalenia gmachu KW PZPR w Szczecinie, opiekun rannych, członek KS w strajku okupacyjnym 22-25 I 1971 w Stoczni, odpowiedzialny za straż strajkową, przepisywanie odezw. Od 1977 kolporter wydawnictw KSS KOR, ROPCiO i KPN.

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni, członek KS, członek MKS (później MKR); od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego Stoczni, przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek KZ Stoczni, inspektor pracy z ramienia KZ na terenie Stoczni, jesienią 1980 członek Prezydium MKR, Komisji Śledczej z ramienia MKR i KZ ds. współpracowników SB na terenie Stoczni; w 1981 przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej, odpowiedzialny za przebieg I WZD Regionu Pomorze Zachodnie, członek ZR, delegat na spotkania KOWzP dot. praw człowieka; odpowiedzialny za przebieg posiedzeń KK „S” na terenie Szczecina oraz uroczystości poświęcenia sztandaru „S” (we wstędze w główce drzewca umieszczono listę najbardziej zasłużonych działaczy „S”).

13-15/16 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni, członek Prezydium MKS w Stoczni, do 18 XII 1981 w ukryciu, aresztowany, do 19 XII 1981 przetrzymywany w AŚ KW MO w Szczecinie, 2 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie na 3 lata więzienia i pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Stargardzie Szczecińskim, następnie w wojskowym ZK w Koziegłowach i w ZK we Wrocławiu: nie otrzymał przepustki na pogrzeb ojca, 18 XII 1982 warunkowo zwolniony w związku z poważną chorobą dziecka, z nakazem regularnego meldowania się w SB; wielokrotnie przesłuchiwany. Do 1983 współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Jana Ewangelisty (oo. Pallotynów) w Szczecinie oraz akcji patriotyczno-religijnych w kościele NSPJ (księży chrystusowców). W 1983 zatrudniony jako stolarz w prywatnym Zakładzie Stolarskim Tadeusza Ruppenthala w Szczecinie.

Od X 1983 na emigracji w Szwecji, do 1984 maszynista przy produkcji odlewów plastikowych w Rotoplast w Helsingborgu, 1984-1991 kontroler techniczny w Termopanele, od 1994 właściciel firmy budownictwa ogólnego i ochrony środowiska NWS-BIGG-Utemiljoservice; uczestnik demonstracji na rzecz „S” i praw człowieka w Polsce, uczestnik spotkań, pogadanek o sytuacji w Polsce, organizator zbiórek pieniężnych na materiały poligraficzne dla Solidarności Walczącej; w 1988 członek założyciel Związku Wolnych Polaków w Szwecji; do 1989 organizator przerzutów niezależnej literatury do kraju, kolporter podziemnych wydawnictw z Polski na terenie Szwecji.

W 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Szczecinie w ramach SOR krypt. Konspirator.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry