Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kaczanowski Mieczysław

Mieczysław Kaczanowski, ur. 3 VI 1934 w Trzcianie k. Bochni. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek filologia polska (1956).

W 1957 dziennikarz „Głosu Szczecińskiego”, 1957-1981 z-ca redaktora naczelnego „Wiadomości Zachodnich”. 1963-1981 organizator i uczestnik 19 Rajdów Konnych Pamięci Bohaterów Września 1939. 1978-1981 w kontakcie z ROPCiO.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego „S” przy RSW Prasa Książka Ruch w Szczecinie; od XII 1980 prezes szczecińskiego Oddziału SDP; w 1981 w PZPR (działacz tzw. struktur poziomych). 3 XI – 13 XII 1981 współzałożyciel stowarzyszenia Przymierze Społeczne Odrodzenie w Szczecinie (formacji politycznej na rzecz pokojowego rozwiązywania konfliktów politycznych).

14 XII 1981 zwolniony z pracy (w związku z likwidacją „Wiadomości Zachodnich”). 1982-1990 rolnik we własnym gospodarstwie rolnym. W 1982 organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin; członek Szczecińskiego Klubu Katolików i Duszpasterstwa Ludzi Pracy w kościele św. Andrzeja Boboli (oo. jezuitów); 1984-1987 przedstawiciel podziemnej „S” RI w TKK; założyciel, organizator i redaktor naczelny podziemnego kwartalnika „S” RI „Ar”.

W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. prasy, radia i TV. 1989-1990 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie i Konwentu Seniorów zatwierdzającego listę kandydatów do sejmu i senatu. 1989-1991 członek „S” RI, w 1990 delegat na I Zjazd w Rzeszowie. 1996-1999 członek założyciel SLCh, prezes Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie. 1991-1992 z-ca redaktora naczelnego „Tygodnika Rolników NSZZ «S»” w Warszawie, w 1992 redaktor naczelny „Redakcji Rolnej” w TVP, 1992-1993 redaktor naczelny „Głosu Szczecińskiego”; w 1994 pełnomocnik Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Zarządach Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, w 1995 prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA; 1995-1997 rzecznik prasowy w Urzędzie Gminy Police, 1999-2001 członek Zarządu Powiatu Police; od 2001 na emeryturze.

24 IV 1981 – 20 XII 1984 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach KE krypt. Schizma.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry