Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kaczor Kazimierz

Kazimierz Kaczor, ks., ur. 21 IX 1942 w Korczynie k. Krosna. Absolwent Seminarium Duchownego w Przemyślu, 1962–1963 zasadnicza służba wojskowa, 1966 święcenia kapłańskie, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Teologicznego (1977).

1966–1969 wikariusz parafii św. Józefa Rzemieślnika w Tarnowcu, 1969 parafii św. Tomasza Apostoła w Rybotyczach, 1969–1972 parafii św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni, od 1972 wikariusz i administrator parafii św. Jerzego w Nowosielcach Kozickich, od XII 1978 proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie (protokolarnie od 17 I 1979). Uczestnik przejmowania dla obrządku rzymskokatolickiego cerkwi greckokatolickich w Krzemiennej, Wojtkowej i Obarzymie; szykanowany przez władze komunistyczne w zw. z „nielegalnym budownictwem sakralnym”: 7 VIII 1978 wszczęto wobec niego dochodzenie ws. wybudowania bez zezwolenia władz obiektu sakralnego w Jureczkowej, 28 XII 1978 postanowienie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego z 3-letnim okresem próbnym. W l. 70. w kontakcie ze środowiskami opozycyjnymi, gł. KSS KOR (m.in. z Wiesławem Kęcikiem, Maciejem Rayzacherem).

Od 26 IV 1981 koordynator diecezjalny Duszpasterstwa Rolników.

1982–1985 współorganizator w parafii w Haczowie punktu pomocy dla internowanych i ich rodzin, udostępniał Dom Parafialny na wykłady, na plebanii drukowano podziemne pismo „Solidarność Podkarpacka”. Wielokrotnie przesłuchiwany, czasowo odebrano mu prawo jazdy.

Odznaczenia i godności kościelne: expositorio canonicali (1973), przywilej używania rokiety i mantoletu na wzór kanoników kapituły katedralnej (1985), wicedziekan Dekanatu Krośnieńskiego-Północnego (1982), archiprezbiter Archiprezbitariatu Krośnieńskiego (1982), honorowy prałat Jego Świątobliwości (1997), dziekan dekanatu Krosno II (2005), kanonik gremialny Krośnieńskiej Kapituły Kolegiackiej (2006), kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej w Przemyślu (2006). Członek Rady Kapłańskiej i Duszpasterskiej Archidiecezji Przemyskiej, od 2000 duszpasterz Policji w Archiprezbiteriacie Krośnieńskim. Od 2013 na emeryturze.

XI 1979–IX 1986 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Buntownik.

 

Katarzyna Kyc|Ewa Dziobak

Opcje strony

do góry