Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kaczorowski Michał

Michał Kaczorowski, ur. 1 I 1935 w Kurowie k. Puław, zm. 3 XI 2012 w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Łączności (1959).

1958-1961 pracownik Przemysłowego Instytutu Telekomunikacyjnego oraz Telewizyjnego Ośrodka Nadawczego w Gdańsku, 1961-1962 kierownik Ośrodka Telewizyjnego w Lublinie, w 1962 w Koszalinie, 1962-1964 ponownie pracownik TON w Gdańsku, 1962-2001 Instytutu Łączności w Gdańsku. W 1956 uczestnik wieców studenckich na PG, w XII 1970 demonstracji ulicznych w Gdańsku, pod koniec l. 70. uczestnik manifestacji w rocznicę Grudnia ’70 pod II Bramą Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Instytucie Łączności, od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący i sekretarz KZ.

1982-1989 działacz tajnych struktur „S” w IŁ, zbierał składki związkowe m.in. na pomoc dla represjonowanych, współpracownik Komisji Charytatywnej przy kościele św. Brygidy, w 1983 przeniesiony z funkcji kierownika pracowni ma gorsze stanowisko w IŁ.

1989-2001 ponownie w KZ „S”. W 1989 sekretarz wrzeszczańskiego KO, organizator spotkań przedwyborczych, w VI 1989 członek Komisji Wyborczej dzielnicy Dolny Wrzeszcz. 1990-1994 radny Miasta Gdańsk. 1990-1999 w PC, następnie w PiS. Od 1994 członek Stowarzyszenia Godność. Od 1960 członek Naczelnej Organizacji Technicznej-SEP, od 1995 Centralnego Kolegium Radiotechników. Od 2001 na emeryturze.

W l. 60. i 70. autor artykułów w prasie fachowej, w 1972 współtwórca patentu w dziedzinie radiokomunikacji.

Wyróżniony Odznaką Honorową Zasłużony dla Łączności (1997).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry