Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kafka Anna

Anna Kafka, ur. 10 IV 1942 w Zabrzu. Ukończyła I LO w Zabrzu (1960) i Technikum Zawodowe dla Pracujących w Gliwicach (1970).

1961-1997 zatrudniona w Biurze Projektów Syntezy Chemicznej Prosynchem w Gliwicach.

Od IX 1980 w „S”; członek Prezydium KZ w BP Prosynchem.

1982-1989 kolporterka pism podziemnych, m.in. „Manifestacji Gliwickiej”, „RIS”, „Wokół Nas”, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, „Wolnego Związkowca” i „Górnika Polskiego” wśród personelu biur projektowych Prosynchem i Biprokwas oraz w środkach komunikacji miejskiej i PKP (współpraca z Janiną Słomiany); 11 VI 1986 zatrzymana, po przeszukaniu miejsca pracy i mieszkania aresztowana, osadzona w areszcie WUSW w Katowicach, zwolniona 1 VIII 1986 na mocy amnestii. 1982-1987 współorganizatorka pomocy finansowej i żywnościowej dla rodzin represjonowanych; 1986-1989 uczestniczka Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę i spotkań opozycji przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

W 1989 działaczka kampanii przed wyborami 4 VI, organizatorka punktu wyborczego w zakładzie pracy. W 1989 członek Komitetu Założycielskiego „S” przy BP Prosynchem, 1989-1995 KZ. Od 1997 na emeryturze.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry