Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kadziak Antoni

Antoni Kadziak, ur. 25 V 1943 w Częstochowie, zm. 6 V 2018 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodno-Melioracyjnego (1968).

1962-1968 działacz ZSP na Politechnice Szczecińskiej. W III 1968 współorganizator, uczestnik studenckiej demonstracji, zaangażowany m.in. w przygotowanie ulotek nawołujących do protestu. 1968-1970 zatrudniony w Pracowni Projektowej Wojewódzkiego Zarządu Gminnych Spółdzielni w Szczecinie, w 1970 w Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz tamże, 1970-1972 służba wojskowa: kierownik budowy, 1972-1975 pracownik Kombinatu Budownictwa Ogólnego nr 1 w Szczecinie, 1975-1978 Zakładu Budowy Luków Okrętowych, 1978-1981 Polmozbytu tamże.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Polmozbycie, doradca KS, członek MKS; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Polmozbycie, następnie przewodniczący KZ, członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Polmozbytu; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie.

14-17 XII 1981 uczestnik strajku, szef sztabu strajkowego w Polmozbycie Szczecin, 18 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ KW MO w Szczecinie, 8 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie na 5 lat więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych i obywatelskich, osadzony w ZK w Stargardzie Szczecińskim i Wrocławiu, od 18 II 1983 na przepustce, w III 1983 na mocy amnestii wyrok zmniejszono do 2,5 roku więzienia. 1983-1989 członek Szczecińskiego Klubu Katolików, od 1988 członek Zarządu. Do 1989 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Jedności Stoczniowej”, „Obrazu” (w 1987 autor pod ps. Dawid Wileński), „CDN”, „KOS-a”; działacz Biskupiego Komitetu Pomocy w Szczecinie. 1984-1985 zatrudniony w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 1985-1987 kierownik budowy Wyższego Seminarium Duchownego tamże. 1985-1989 jako przedstawiciel regionu szczecińskiego „S” pod ps. Marcin uczestnik Grupy K (grona doradców TKK, później KKW), współorganizator prac nad projektami z zakresu ochrony środowiska. We IX 1988 uczestnik strajku okupacyjnego w Porcie Szczecińskim.

W 1989 członek Prezydium Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Regionu Pomorza Zachodniego „S”, po rozwiązaniu OKP „S” z-ca przewodniczącego, sekretarz OKP Regionu Pomorza Zachodniego. 1990-1998 w ROAD, UD, UW: w 1990 pełnomocnik Komitetu Założycielskiego ROAD na okręg szczeciński, nast. do 1998 sekretarz, z-ca przewodniczącego Zarządu Regionalnego UD, UW. 1990-1998 radny Miasta Szczecina z listy OKP, następnie z listy UD. 1990-1994 wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego, 1994-1998 delegat Gminy Szczecin. 1984-1992 członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Od 1992 właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Rotoni Sc.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry