Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kaczyński Marcin

Marcin Kaczyński, ur. 1969, zm. 28 X 1989 (choroba nowotworowa). Ukończył I LO im. Mikołaja Kopernika w Opolu (1988), student Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, kierunek fizyka.

Czołowy przedstawiciel młodzieżowych środowisk opozycyjnych na terenie Opola w 2. połowie l. 80. Inicjator wielu przedsięwzięć opozycyjnych, represjonowany już jako uczeń I LO w Opolu (groziło mu niedopuszczenie do matury). W X 1987 współorganizator (wraz z Joachimem Pawliczkiem i Marcinem Popielem) opolskiego środowiska Ruchu Wolność i Pokój; 23 III 1988 zatrzymany (na 24 godz.) z ulotkami zawierającymi informacje o osobach więzionych za sprzeciw wobec służby wojskowej (''Uwolnić Dutkiewicza i innych więzionych za odmowę służby wojskowej''). 26 IV 1988 postawiony w związku z tą sprawą przed kolegium ds. wykroczeń. 28 IV 1988 uczestnik pierwszej manifestacji ekologicznej w Opolu, zorganizowanej w rocznicę czarnobylskiej katastrofy (działacze WiP rozmieścili wówczas pod domem towarowym Opolanin 2 transparenty z hasłami nawołującymi do zaprzestania budowy elektrowni w Żarnowcu). 29 VI 1988 w związku z tą akcją ponownie postawiony przed kolegium ds. wykroczeń. Przed 1 V 1988 zatrzymany profilaktycznie wraz z grupą działaczy WiP (Teresa Bielewicz, Krzysztof Saj, Mirosław Moliński, Paweł Kaszuba, J. Pawliczek) na 48 godz. 29 VI 1988 uczestnik kolejnej manifestacji w Opolu przeciwko budowie elektrowni atomowych. 25 VIII 1988 zatrzymany przez SB w związku z kolportowaniem ulotek z tekstem oświadczenia WiP, wyrażającym poparcie dla strajkujących robotników. Następnego dnia rewizja w mieszkaniu, skonfiskowano wiele podziemnych wydawnictw. 28 VIII 1988 zatrzymany wraz z grupą kolegów przez funkcjonariuszy SB i żołnierzy WOP na szlaku turystycznym w pobliżu szczytu Śnieżki. Po przewiezieniu do Karpacza pobity na miejscowym posterunku przez funkcjonariusza SB. 25 II 1989 zatrzymany w Katowicach wraz z grupą opolskich działaczy opozycyjnych w drodze na odbywający się w Jastrzębiu-Zdroju Kongres Opozycji Antyustrojowej. 21 III 1989 współorganizator i uczestnik happeningu Pomarańczowej Alternatywy w Opolu pod hasłem ''Ostatni oddech Stalina'' (utopiono wówczas w wodach Młynówki kukłę Stalina).

Od 11 I 1988 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Opolu w ramach SOR krypt. Dezerter.

 

Zbigniew Bereszyński

Opcje strony

do góry