Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kajdy Eryka

Eryka Kajdy, ur. 18 XII 1923 w Mysłowicach, zm. 17 III 1997. Ukończyła Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Krakowie (1939).

1939-1945 łączniczka ZWZ-AK, pracowniczka poczty (przechwytywała donosy wysłane do gestapo). 1945-1959 zajmowała się wychowaniem dzieci. 1959-1960 zatrudniona w Fabryce Porcelany A16 w Mysłowicach-Brzezince, 1961-1968 w Centrali Zaopatrzenia Górnictwa w Mysłowicach, 1969-1984 w KWK Mysłowice.

Od IX 1980 w „S”, w 1981 członek KZ, przewodnicząca Sekcji ds. Kobiet. 4-13 XII 1981 członek KOWzP. IV 1981 – II 1997 w KPN.

13-14 XII 1981 członek KS. 18 XII 1981 aresztowana, przewieziona do KM MO w Mysłowicach, AŚ w Sosnowcu, AŚ w Katowicach. I-II 1982 przebywała w Szpitalu Więziennym w Bytomiu. 2 II 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego uniewinniona. 1982-1989 zaangażowana w pomoc represjonowanym i ich rodzinom, uczestniczka druku i kolportażu prasy podziemnej (m.in. „Konfederat Śląski”) na terenie Mysłowic, Katowic, Sosnowca, Tychów i Krakowa. Od 1984 na emeryturze.

Stefan Sarwa

Mysłowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry