Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kajko Piotr Paweł

Piotr Paweł Kajko, ur. 29 VI 1953 w Olsztynie. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej tamże, Wydz. Geodezji (1980).

1972–1978 pracownik techn. ART, 1978–1981 inspektor ds. geodezji, kierownik ds. przygotowania produkcji Olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa.

VIII 1980 uczestnik ulicznej zbiórki pieniędzy w Olsztynie dla strajkujących stoczniowców. Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, współzałożyciel i redaktor pism: „Biuletyn Informacyjny”, „Solidarność Olsztyńska”, „Rezonans”, nast. kierownik działu poligrafii MKZ/TZR w Olsztynie/ZR Warmińsko-Mazurskiego.

Od 13 XII 1981 w ukryciu, 16 II 1982 zatrzymany i internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Iławie, 24 XII 1982 zwolniony. 1982–1983 wielokrotnie przesłuchiwany.

17 III 1983 emigracja do Francji, III–X 1983 w ośr. dla uchodźców, 1983–1999 geodeta oraz informatyk w Villefranche de Rouergue. 1999–2005 dyr. polskiego oddziału LTP Locanord, 2005–2011 właściciel spółki DiSR w Warszawie, od 2012 na emeryturze. Od 1990 właściciel studia nagrań dźwiękowych Tamburo.

6 IX 1980–24 VI 1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Olsztynie w ramach SOS krypt. Kwestarz, 24 VII–5 VIII 1981 przez Wydz. III KW MO tamże w ramach SOR krypt. Klakierzy.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry