Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kalinowski Henryk

Henryk Kalinowski, ur. 10 VII 1950 w Gdyni. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczno-Technologiczny (1978).

W III 1968 uczestnik demonstracji studenckich w Gdańsku. 1969-1971 monter w Przedsiębiorstwie Budowy Urządzeń Chłodniczych w Gdyni, 1971-1973 zasadnicza służba wojskowa, od 1973 technolog, następnie główny spawalnik i menadżer w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte. W XII 1970 uczestnik strajku w PBUCH i demonstracji ulicznych w Gdyni.

15-31 VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Płn.; od IX 1980 w „S”, członek Komisji Wydziałowej w Biurze Projektowo-Technologicznym Stoczni.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Płn.; 1982-1983 wraz z Andrzejem Adamczykiem, Janem Wójcikiem i Romanem Wyżlicem współorganizator Stoczniowego Komitetu Robotniczego, kolporter ulotek i współwydawca podziemnego biuletynu „Wiadomości”, współorganizator akcji protestacyjnych, utrzymywał kontakty ze strukturami podziemnymi zakładów Trójmiasta; 3 V 1984 zatrzymany w związku z udziałem w wiecu po mszy w kościele św. Brygidy w Gdańsku, skazany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń w Gdańsku na 1 mies. aresztu, osadzony w ZK Gdańsk-Przeróbka. 1982-1988 przywódca tajnych struktur „S” w Biurze Projektowo-Technologicznym. W V 1988 współorganizator próby strajku w Stoczni Płn.; w VI 1988 m.in. wraz z Bolesławem Konopką, Stanisławem Hałuszczakiem i Edwardem Ściubidło współinicjator, następnie przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w Stoczni Płn.; w VIII 1988 współorganizator strajku w Stoczni, członek KS; we IX 1988 zwolniony z pracy, po miesiącu przywrócony, po interwencji Lecha Wałęsy i bp. Tadeusza Gocławskiego. Od jesieni 1988 członek Rady Pracowniczej.

1989-2003 członek Prezydium KZ „S” w Stoczni Płn., od 2003 przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

15 XI 1988 – 13 X 1989 rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Kwesta, nr rejestracyjny 58733.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry