Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kalita Stanisław

Stanisław Kalita, ur. 15 IX 1937 w Pustkowie k. Dębicy. Ukończył Zasadniczą Szkołę Chemiczną w Pustkowie (1954).

1960-1964 kierowca w Zakładach Zwalczania Szkodników Mącznych w Warszawie, 1964-1965 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Transportu Handlu Wewnętrznego Warszawa-Wola, w 1965 w Instytucie Badań Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku k. Warszawy, 1965-1967 w WSK w Dębicy, 1967-1969 w PKS Dębica, od 1970 rolnik.

W II 1981 współorganizator koła NSZZ Rolników Solidarność Wiejska we wsi Trzciana, następnie (po zjeździe zjednoczeniowym organizacji rolniczych w III 1981) przewodniczący Gminnego Zarządu „S” RI w Czerminie. W III 1981 uczestnik strajku chłopskiego w Bydgoszczy, w XI 1981 organizator kilkudniowego chłopskiego strajku okupacyjnego w Urzędzie Gminy w Czerminie.

15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 17 III 1982 zwolniony. Od VII 1982 współpracownik, od IX 1982 członek OKOR; 1984-1989 drukował w piwnicy swego domu ulotki, plakaty i podziemne pismo „Ziemia Mielecka”.

1989-1995 przewodniczący, 1995-1998 wiceprzewodniczący, od 2004 członek Gminnego Zarządu „S” RI w Czerminie. Od 2002 na emeryturze, od 2008 na rencie specjalnej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

16 III 1981 – 12 V 1986 rozpracowywany przez Wydz. IV/VI KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Solidarność Wiejska; 24 III 1982 – 30 XI 1989 przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Rzeszowie/p. VI RUSW w Mielcu w ramach KE krypt. Klon.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Mielec

Opcje strony

do góry