Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kallas Marian

Marian Kallas, ur. 3 XII 1938 w Kościerzynie. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Historyczny (1960); w 1968 doktorat z prawa, w 1975 habilitacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 1992 prof. zwyczajny.

1960-1968 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Historycznym UMK. 1958-1981 w PZPR.

Od jesieni 1980 działacz Komisji Konsultacyjno-Porozumiewawczej Podstawowych Organizacji Partyjnych (tzw. struktury poziome PZPR) oraz KOWzP w Toruniu, w 1981 organizator Klubu Samorządnej Rzeczypospolitej tamże.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach, Jaworzu i Iławie (w ramach działalności samokształceniowej wygłaszał dla internowanych odczyty z dziedziny prawa), zwolniony 15 III 1982; 6 V 1982 ponownie internowany, zwolniony 22 VI 1982. 1982-1989 członek Tajnej Komisji Doradców „S” Regionu Toruńskiego; prelegent wszechnic związkowych i Duszpasterstw Ludzi Pracy; 1985-1989 członek Rady Programowej i wykładowca Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu. W l. 80. autor tekstów w pismach podziemnych, m.in. w „Kulturze Niezależnej” i „Krytyce”. W 1984 współzałożyciel Społecznego Stowarzyszenia Praw Człowieka, 1988-1989 działacz Pomorskiego Klubu Społecznego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim.

1989-1990 członek toruńskiego KO. 1989-1991 ekspert Komisji Konstytucyjnej Senatu. 1996-1999 wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, od 1999 pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od 2000 Wyższej Szkoły Menadżerskiej – zajmuje się historią prawa i ustroju.

Autor książek naukowych, m.in.: ''Organy administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim'' (1975), ''Mała Konstytucja'' (1993) i ''Historia ustroju Polski'' (2005).

16 IV 1984 – 3 XI 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Dudek.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry