Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kałamarz Piotr

Piotr Kałamarz, ur. 23 VII 1954 w Nowym Sączu. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek ekonomika obrotu towarów i usług (1980).

1980-1988 zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. księgowych w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem w Nowym Sączu (później Społem Spółdzielnia Handlowo-Usługowa). 1976-1980 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego. W 1976 uczestnik zbierania podpisów w Jeleniej Górze przeciwko zmianom w konstytucji. 1978-1980 uczestnik spotkań SKS w Krakowie; drukarz i kolporter ulotek (punkt kolportażowy w Akademiku nr 16 w Miasteczku Studenckim), uczestnik pielgrzymek.

We IX 1980 inicjator powołania KIK w Nowym Sączu; 1980-1989 organizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. W 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” przy Aparacie Zarządu WSS Społem w Nowym Sączu. W XII 1980 współzałożyciel i wydawca (z Antonim Dąbrowskim i Witoldem Królem) „Biuletynu Informacyjnego Komitetu Założycielskiego (później Komisji Zakładowej) NSZZ «Solidarność» WSS «Społem»”. Od I 1981 przewodniczący KZ „S” przy WSS Społem Aparat Zarządu; od III 1981 przewodniczący MKK przy WSS Społem w Nowym Sączu. 9-11 I 1981 koordynator dostaw żywności dla okupujących Ratusz; w 1981 członek komisji ds. dystrybucji deficytowych produktów negocjującej z wojewodą nowosądeckim. W VII 1981 organizator (z A. Dąbrowskim i W. Królem) wystawy fotografii na rynku w Nowym Sączu z mszy w intencji Jana Pawła II (V 1981) po zamachu na jego życie. 7 VIII 1981 uczestnik marszu w proteście przeciwko zubożeniu społeczeństwa. Kolporter m.in.: „Gońca Małopolskiego”, „Robotnika”, publikacji Czesława Miłosza i Józefa Mackiewicza, wydawnictw Oficyny Literackiej, KTW, Instytutu Literackiego w Paryżu, ulotek.

13 XII 1981 – 1989 działacz podziemnych struktur „S”; I 1982 – 1989 współwydawca, drukarz, autor tekstów „Wiadomości Nowosądeckich” (z Andrzejem Szkaradkiem, Henrykiem Szewczykiem, Zygmuntem Berdychowskim, Tadeuszem Piaseckim, Józefem Jareckim, Stanisławem Jelińskim). Kolporter (z A. Szkaradkiem, Grzegorzem Sajdakiem, H. Szewczykiem, Z. Berdychowskim, J. Jareckim, S. Jelińskim, Tadeuszem Nitką, Krzysztofem Pawłowskim, Zbigniewem Szkarłatem, Krzysztofem Michalikiem, Stanisławem Fałowskim, Zbigniewem Leśniakiem, Gabrielem Derkowskim, Ryszardem Pawłowskim, Małgorzatą Kałamarz, Renatą Kamińską, Marią Zyzdą): „Hutnika”, „Tygodnika Mazowsze”, „Arki”, „Spotkań”, „Myśli Nieinternowanych”, „Opinii Krakowskiej”, „Vacatu”, „Bazy”, ulotek, cegiełek (punkty kolportażowe w Nowym Sączu: os. Kochanowskiego, Sucharskiego, Barskie, Armii Krajowej, oraz Szpital Kliniczny przy AM w Krakowie; odbiorcy: SZEW, ZNTK, Spółdzielnia Inwalidów Dunajec, Spółdzielnia Twórczość, oddziały WSS w Nowym Sączu, Krynicy, Nowym Targu i w Zakopanem). W tym samym okresie współzałożyciel biblioteki wydawnictw niezależnych przy ul Broniewskiego, współorganizator Biblioteki Niezależnej przy Duszpasterstwie Ludzi Pracy. Uczestnik zbiórek składek na działalność związkową; organizator pomocy prawnej i materialnej dla represjonowanych i ich rodzin (m.in. z M. Kałamarz, R. Kamińską, M. Zyzdą, S. Fałowskim). 1982-1986 wielokrotnie zatrzymywany, przeszukiwany, przesłuchiwany, obserwowany. 1985-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę (opracowywał teksty czytane przed mszą i modlitwy wiernych). W III 1985 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 1988-1990 inspektor w Centralnym Związku Spółdzielczości Spożywców Społem w Krakowie, Oddz. w Nowym Sączu.

1989-1991 działacz KO: organizator spotkań, akcji ulotkowych i plakatowania, występował na wiecach. XII 1989 – I 1991 wydawca i redaktor naczelny „Tygodnika Sądeckiego”. 1990-1993 z-ca dyr. ds. handlowych w PP Hurtu Spożywczego, Oddz. w Nowym Sączu; od 1993 komisarz skarbowy w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu. W 1999 współorganizator „S” przy tym urzędzie; od 2002 delegat na zjazdy regionalne „S”.

Uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), Medalem Niezłomnym w Słowie (2011).

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony

do góry