Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kałamarz Piotr

Piotr Kałamarz, ur. 23 VII 1954 w Nowym Sączu. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek ekonomika obrotu towarów i usług (1980).

1973–1976 student Wyższej Szkoły Ekonomicznej/Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, filia w Jeleniej Górze. W 1976 uczestnik zbierania podpisów tamże, przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL 1976–1980 uczestnik dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego Beczka w Krakowie. 1978–1980 uczestnik spotkań SKS w Krakowie; drukarz i kolporter ulotek. 1980–1988 zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. księgowych w WSS Społem w Nowym Sączu/Społem Spółdzielnia Handlowo-Usługowa.

We IX 1980 inicjator powołania KIK w Nowym Sączu; 1980–1989 organizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej tamże. XI 1980 – I 1981 przew. Komitetu Założycielskiego przy Aparacie Zarządu WSS Społem tamże. W XII 1980 współzałożyciel i wydawca (z Antonim Dąbrowskim i Witoldem Królem) pisma „Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego /KZ) NSZZ «Solidarność» WSS «Społem»”, od I 1981 przew. KZ., od III 1981 przew. Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego przy WSS Społem tamże. 9–11 I 1981 koordynator dostaw żywności dla strajkujących w Ratuszu w Nowym Sączu. W VII 1981 organizator (z A. Dąbrowskim i W. Królem) plenerowej wystawy fotografii na rynku w Nowym Sączu z mszy w intencji Jana Pawła II (V 1981) po zamachu na jego życie. Kolporter niezależnych pism, m.in.: „Goniec Małopolski”, „Robotnik”, książek Czesława Miłosza i Józefa Mackiewicza, wydawnictw Oficyny Literackiej w Krakowie, Instytutu Literackiego w Paryżu oraz ulotek.

I 1982 – 1989 współwydawca, drukarz, autor w podziemnym piśmie „Wiadomości Nowosądeckie”; 1982–1989 kolporter pism „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Arka”, „Spotkania”, „Myśli Nieinternowane”, „Opinia Krakowska”, „Vacat”, „Baza”, ulotek oraz cegiełek (punkty kolportażowe w Nowym Sączu na osiedlach: Jana Kochanowskiego, Henryka Sucharskiego, Barskie, Armii Krajowej oraz w Szpitalu Klinicznym przy Akademii Medycznej w Krakowie; odbiorcy: Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe, Zakłady Naprawy Taboru Kolejowego, Spółdzielnia Inwalidów Dunajec, Spółdzielnia Twórczość, oddziały WSS Społem w Nowym Sączu, Krynicy, Nowym Targu i w Zakopanem). 1982 współzałożyciel biblioteki wydawnictw podziemnych przy ul. Władysława Broniewskiego, 1986 współorganizator biblioteki wydawnictw podziemnych przy Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele NSPJ w Nowym Sączu. Uczestnik zbiórek pieniężnych na działalność związkową; organizator pomocy prawnej i materialnej dla represjonowanych i ich rodzin (m.in. z Małgorzatą Kałamarz, Renatą Kamińską, Marią Zyzdą, Stanisławem Fałowskim). 1982–1986 wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom, przesłuchiwany, obserwowany. 1985–1989 współorganizator mszy za Ojczyznę w kościele NSPJ w Nowym Sączu; w II 1985 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże. 1988–1990 inspektor w Centralnym Związku Spółdzielczości Spożywców Społem w Krakowie Oddział w Nowym Sączu.

1989–1991 członek KO tamże (organizator spotkań, akcji ulotkowych i plakatowania). XII 1989 – I 1991 wydawca i redaktor nacz. „Tygodnika Sądeckiego” tamże. 1990–1993 z-ca dyr. ds. handlowych w Państwowym Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego Oddział tamże, od 1993 komisarz skarbowy w Urzędzie Skarbowym tamże. W 1999 współorganizator „S” w US, od 2002 delegat na WZD Regionu Małopolska.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

18 XII 1981 – 26 V 1983 oraz 18 II 1984 – 25 I 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Nowym Sączu w ramach KE krypt. Pióro.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony

do góry