Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kałyniuk Roman

Roman Kałyniuk, ur. 25 VI 1950 w Stanisławowie (Ukraina). Ukończył Technikum Kolejowe w Nowym Sączu (1978).

1964-1991 kolejno uczeń szkoły przyzakładowej, mechanik naprawy silników spalinowych, mistrz, referent techniczny, kierownik Wydziałowego Biura Rozdzielczego na W-4 w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. 1967-1975 członek PTTK, 1972-1980 w PZPR, 1979-2001 członek, wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Nowym Sączu.

W VIII 1980 współorganizator kilkugodzinnych przestojów w pracy w ZNTK w sprawie powołania niezależnych związków zawodowych. Od III 1981 przewodniczący Komisji Oddziałowej W-4 „S”, członek KZ „S” przy ZNTK. 9-11 I 1981 współorganizator strajku w nowosądeckim Ratuszu, nastépnie uczestnik rozmów ze stroną rządową w sprawie niezrealizowanych postulatów. Kolporter niezależnych wydawnictw. 1981-1984 wielokrotnie przeszukiwany, przesłuchiwany i wzywany na rozmowy prewencyjne (na terenie ZNTK i w siedzibie SB).

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa (podczas internowania wystosował pismo do gen. Czesława Kiszczaka, protestując przeciwko przetrzymywaniu), zwolniony 10 III 1982. W ZNTK przeniesiony na gorsze stanowisko (pozbawiony stanowiska mistrza). III 1982 – 1989 działacz podziemnych struktur „S”, aktywny uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz członek grupy pomagającej aresztowanym; organizator pomocy materialnej dla represjonowanych (wspólnie z ks. Stanisławem Jemioło i in.); kolporter ulotek i cegiełek na terenie ZNTK i wśród znajomych, uczestnik przeglądów kultury niezależnej; współorganizator (m.in. z Ewą Andrzejewską, Krzysztofem Lipińskim, Alicją i Gabrielem Derkowskimi, Zofią Pieczkowską, Ewą, Romanem i Andrzejem Haslingerami, Zofią Muzyczką, Henrykiem i Ryszardem Pawłowskimi, Magdaleną Kroh, Joanną i Jerzym Rasińskimi, Grzegorzem Sajdakiem) spotkań z działaczami opozycji, wykładów z zakresu historii i sztuki, wieczorków poetyckich, także w ramach Towarzystwa Polsko-Norweskiego (członek 1983-1991). Od 1988 w Polskim Związku Działkowców. W V 1988 współorganizator kilkugodzinnych przestojów w pracy na znak solidarności ze strajkującymi w kraju.

1989-1991 wiceprzewodniczący rady pracowniczej w ZNTK; członek KZ „S” przy ZNTK. 23 III 1989 – 1991 w KO „S”, organizator spotkań (przygotowywał kandydatów i pozyskiwał mężów zaufania w komisjach wyborczych). 1991-1999 prezes zarządu Fundacji na Rzecz Miasta Nowego Sącza. 1991-1999 w UD, nastépnie w UW. 1995-1999 wiceprezes ds. gospodarczych KS Sandecja. 2000-2005 współwłaściciel Wydawnictwa Fundacja. 2001-2004 w PO. Od 2006 współwłaściciel firmy rodzinnej Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za pracę zawodową i społeczną (1978).

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony

do góry