Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kamieński Mirosław

Mirosław Kamieński, ur. 10 II 1954 w Gdyni. Ukończył Technikum Budowy Okrętów przy Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni (1976).

Od 1972 zatrudniony w Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków w Gdyni (monter maszyn i urządzeń okrętowych, konserwator, przewodniczący KZ, od 2006 Komisji Międzyzakładowej).

W VIII 1980 współorganizator akcji solidarnościowej w zakładzie z MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Od IX w „S”; przewodniczący Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 wiceprzewodniczący KZ. Od XI 1980 przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON i MSW, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 9 XII 1982.

Od 1989 ponownie w „S”, w 1989 członek Tymczasowego ZR Gdańskiego, od 1990 przewodniczący KZ (od 2006 Komisji Międzyzakładowej), od 1989 przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON „S”, od 1990 delegat na WZD, członek ZR, 1990-2010 delegat na KZD.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry