Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kamińska Kinga Ewa

Kinga Ewa Kamińska, ur. 29 V 1948 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek filologia ukraińska (1976).

1972–1980 bibliotekarka w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, 1980–1997 kierownik Biblioteki Obserwatorium Astronomicznego UW.

Od IX 1980 w „S”; przew. koła w Obserwatorium Astronomicznym, nast. sekretarz prezydium KZ na UW. XI 1981 z ramienia „S” UW czasowo uczestniczka strajku w WSI w Radomiu oraz strajku okupacyjnego w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie. 1981 tłumaczka tekstów z języka ukraińskiego dla niezależnego pisma „Obóz”.

16 XII 1981 – II 1982 kolporterka „Informacji Solidarności”; II 1982–IV 1989 kolporterka i organizatorka grupy kolporterów „Tygodnika Mazowsze” oraz pism i książek podziemnych wydawnictw NOW i Krąg; udostępniała podziemne wydawnictwa w Bibliotece Obserwatorium Astronomicznego UW; przewoziła z RFN i Szwecji emigracyjne wydawnictwa, sprzęt, materiały poligraficzne, m.in. w 1986 maszynę elektryczną IBM dla redakcji „Tygodnika Mazowsze”.

2001–2016 pracownik BUiAD IPN w Warszawie, nast. na emeryturze. Wolontariuszka opiekująca się chorymi onkologicznie, przew. Rady Fundacji Chustka. Od 2016 działaczka ruchu Obywatele RP.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015)

Krzysztof Dąbek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry