Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kamiński Grzegorz Jerzy

Grzegorz Jerzy Kamiński, ur. 11 VIII 1957 w Pionkach. Ukończył Technikum Chemiczne tamże (1977).

1977–1982 szlifierz w Zakładzie Doświadczalnym Dozachem tamże.

Od V 1981 w „S”, w kontakcie z MKR Ziemia Radomska. X 1981–XII 1981 redaktor (z Konradem Sałaganem) biuletynu „S” „Stop”.

17 II 1982 zatrzymany za wywieszanie ulotek i namawianie do noszenia opasek żałobnych dla uczczenia górników kopalni Wujek, 19 II 1982 internowany i osadzony w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, w Łupkowie i Rzeszowie, od 24 VII 1982 na tygodniowej przepustce, z której nie wrócił. 1982 zwolniony z pracy. 1982–1984 w ukryciu (w kontakcie m.in. z Waldemarem Rusinowskim), współpracownik środowisk SW, KPN, NZS, kolporter biuletynów SW, „Tygodnika Mazowsze”, „Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego”, zaopatrzeniowiec poligrafii, współorganizator kanału przerzutowego wydawnictw podziemnych z Lublina do Pionek. 16 I 1984 zatrzymany na terenie Opola Lubelskiego; organizator druku ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL X 1985.

Od 1983 praca w gospodarstwie rolnym. Od 2002 na rencie.

12 VIII 1982–25 I 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW Radom w ramach KE/SOR Zły; 14 II 1984–23 III 1985 przez p. III RUSW Kozienice w ramach SOR krypt. KP–1.

Bogusław Bek

Region Ziemia Radomska, Pionki

Opcje strony

do góry