Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kamiński Marek

Marek Kamiński, ur. 22 II 1952 w Przemyślu. Ukończył SP nr 4 tamże (1967).

1969–1973 uczeń, nast. po zdaniu egzaminu zawodowego maszynista typograficzny (drukarz) w Terenowych Zakładach Przemysłu Poligraficznego w Rzeszowie Drukarnia w Przemyślu, 1973–1988 maszynista typograficzny w Spółdzielni Inwalidów Praca.

Od X 1980 w „S”, wiceprzew. Komitetu Założycielskiego w Spółdzielni Inwalidów Praca, od II 1981 przew. KZ, VII–XII 1981 delegat na I WZD Regionu Południowo-Wschodniego, od 31 VII 1981 członek ZR. Przed 13 XII 1981 uruchomił drukarnię Regionu Południowo-Wschodniego.

13 XII 1981 członek RKS w Przemyślu. 16 XII 1981 w proteście przeciw wprowadzeniu stanu wojennego organizator strajku włoskiego (spowolnienie pracy i włożenie czarnych opasek) w Spółdzielni Inwalidów Praca. 26 IV 1982 uniewinniony od zarzutu organizacji protestu przez Sąd Rejonowy w Przemyślu. XII 1981–1983 członek Tymczasowej Komisji Regionalnej Regionu Południowo-Wschodniego. Organizator sieci drukarni i kolportażu wydawnictw podziemnych na terenie woj. przemyskiego, m.in. „Nie” i „Busoli”. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1983–1988 członek RKW Regionu Południowo-Wschodniego. 25 VIII 1983 zatrzymany w czasie drukowania podziemnej prasy, zwolniony na mocy amnestii. 28 IX 1985 aresztowany, osadzony w ZK w Jarosławiu i Przemyślu, 5 XII 1985 zwolniony warunkowo za poręczeniem zakładu pracy, 10 X 1986 umorzenie postępowania na mocy amnestii przez Sąd Rejonowy w Przemyślu. 4 VII 1988 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Przemyśla za organizację alternatywnych obchodów 1 V 1988 w Przemyślu.

1988–1989 przew. TZR Ziemia Przemyska, 1989–1991 delegat na WZD Regionu, przew. ZR, 1990–1991 delegat na II i III KZD, członek KK. 1998–2002 w RS AWS, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 2004–2008 konserwator w Wydz. Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Przemyślu. 2008–2014 na rencie chorobowej. Od 2014 na emeryturze.

22 V 1980 zarejestrowany przez KM MO w Przemyślu do PR 3/60; 29 V 1980 przez KW MO tamże; 22 XII 1982 przez Wydz. II SB KW MO tamże, przerejestrowany PR 4265 do SO krypt. Poligrafia PR 4104 na podst. materiałów przekazanych przez KM MO tamże (9 XII 1982) ;14 XII 1983 przerejestrowany na stan Wydz. III SB WUSW tamże i przekwalifikowany na figuranta KE krypt. Jajo; 31 XII 1989 materiały zniszczono.

 

Michał Stręk

Przemyśl, Region Południowo-Wschodni

Opcje strony

do góry