Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kamiński Kazimierz

Kazimierz Kamiński, ur. 7 I 1928 w Toruniu, zm. 17 II 2012 w Białymstoku. Ukończył szkołę podstawową.

Od 1946 w PPR, nast. w ZMP, PZPR.

1940–1945 robotnik w Umwandererzenrallager Horn oraz w Hermann Göring Lager nr 14 w Modlinie, 1945–1946 pomocnik kowalski w Malborku, magazynier w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku, 1947 buchalter Młyna SS Społem, nast. Zarządu Miejskiego tamże. 1 X 1947–X 1948 żołnierz ochotnik II brygady KBW w Białymstoku, uczestnik walk z podziemiem niepodległościowym na terenie województw białostockiego, lubelskiego i rzeszowskiego. XI 1948–XI 1949 pisarz sztabu Brygady, nast. do XI 1950 sierżant zawodowy ewidencji operacyjnej, jednocześnie sekretarz Wydz. Informacji II Brygady, nast. II Pułku KBW. 15 II 1952 zwolniony dyscyplinarnie ze służby. Po 1952 pomocnik maszynisty, maszynista PKP Białystok, od 1980 majster napraw lokomotyw w Lokomotywowni tamże.

Od X 1980 w „S”, X–XI przew. ZKZ, kolporter niezależnej prasy, nast. członek MKZ w Białymstoku, równocześnie Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy w Warszawie; od I 1981 członek Prezydium MKZ, 24–31 III Prezydium MKS, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Białystok, sekretarz Prezydium ZR.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku, 4 I 1982 zwolniony. Zaprzestał działalności opozycyjnej. Do 1986 pracownik PKP Białystok, nast. na emeryturze.

4 XII 1971 zarejestrowany przez Wydz. III KW MO w Białymstoku jako TW ps. Marek do SO krypt. Transport; wykorzystywany w l. 80. ds. związanych z rozpracowywaniem „S” i opozycji, m.in. krypt.: Solidarność, Miasto, Godło, Obelisk, Kolporter, Druk, Kuźnica, Odrodzenie; 2 I 1989 zniszczono akta TW.

Tomasz Danilecki

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry