Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kamiński Mariusz

Mariusz Kamiński, ur. 25 IX 1965 w Sochaczewie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek historia (dyplom 1995).

1981 członek Samodzielnej Grupy Konspiracyjnej Gniew, uczestnik malowania napisów na pomniku poległych żołnierzy Armii Czerwonej w Sochaczewie, 10 IX 1981 skazany na 1 rok pobytu w zakładzie poprawczym w zawieszeniu.

1982–1984 uczestnik demonstracji, akcji ulotkowych i akcji malowania napisów antykomunistycznych w Sochaczewie i Warszawie. 1984–1989 członek podziemnego NZS, redaktor podziemnego „Kuriera Akademickiego”. 1985–1988 współorganizator emisji podziemnego Radia „S”, pomysłodawca i organizator tzw. demonstracji kadrowych w Warszawie (krótkie demonstracje z antysystemowymi okrzykami i rozproszeniem uczestników przed reakcją organów ścigania). 1987–1989 wiceprzew. Zarządu Uczelnianego NZS na UW, członek KKK NZS. 8 III 1988 członek Komitetu Założycielskiego NZS UW, współorganizator zbierania podpisów pod wnioskiem o rejestrację NZS i złożenia wniosku w sądzie. 1982–1989 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

1989 uczestnik obrad okrągłego stołu w podkomisji ds. stowarzyszeń i samorządu z ramienia NZS. 1990 w ROAD. 1991–1992 w Biurze Interwencji przy ZR Mazowsze, 1992–1995 pracownik Głównego Inspektoratu Celnego, 1995–1997 Biura Kontroli TVP. 1993–2001 założyciel i przew. Ligi Republikańskiej, współtwórca Fundacji Pamiętamy. 1997–2001 poseł RP z listy AWS. 2000–2001 wiceprezes Przymierza Prawicy. 2001–2006 i od 2011 członek PiS, 2004–2006 prezes okręgu warszawskiego, od 2011 członek Komitetu Politycznego, wiceprezes. 2001–2009 i od 2011 poseł RP z listy PiS; 2005–2006 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 2006–2009 szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 2009–2011 bez stałego zatrudnienia. W III 2015 skazany na 3 lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień szefa CBA. Przed uprawomocnieniem się wyroku, 16 XI 2015, Prezydent RP zastosował wobec niego prawo łaski. W III 2016 sąd odwoławczy uchylił zaskarżony wyrok i postępowanie umorzył. Od 6 XI 2015 minister bez teki, koordynator działalności służb specjalnych.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

12 IV – 15 X 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Skierniewicach w ramach SOR krypt. Pomnik; 12 XI 1981 – 8 I 1988 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Skierniewicach/p. III RUSW w Sochaczewie w ramach KE krypt. Marek; 1984–1990 przez Wydz. III/WOKPP SUSW w ramach SOS/SOR krypt. Marszałek; 4 X 1988 – 24 I 1990 w ramach SOR krypt. Tryk/Kamień.

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Sochaczew

Opcje strony

do góry