Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kamiński Mariusz

Mariusz Kamiński, ur. 25 IX 1965 w Sochaczewie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek historia (1992).

W 1981 skazany na rok pobytu w zakładzie poprawczym w zawieszeniu za zbeszczeszczenie Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej.

1982-1984 uczestnik demonstracji, akcji ulotkowych i akcji malowania napisów antykomunistycznych w Sochaczewie i Warszawie. 1 V 1983 aresztowany za ''stawianie czynnego oporu'' podczas manifestacji, 22 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii, następnie usunięty z LO w Sochaczewie. 1985-1989 redaktor „Kuriera Akademickiego”. 1986-1990 członek KKK NZS, 1987-1990 wiceprzewodniczący Zarządu Uczelnianego NZS na UW. 1985-1988 współorganizator emisji Radia „S”, w 1988 Radia NZS. 1986-1989 pomysłodawca i organizator tzw. demonstracji kadrowych.

1991-1992 pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w 1992 Biura Interwencji przy ZR Mazowsze, 1992-1995 Głównego Inspektoratu Celnego, 1995-1997 Biura Kontroli TVP. 1997-2006 poseł RP z listy AWS, następnie PiS. 2006-2009 szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Od 2009 bez stałego zatrudnienia. Od 2011 poseł RP z listy PiS.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

Do 15 X 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Skierniewicach w ramach SOR krypt. Pomnik; od 30 XI 1984 przez Wydz. III SUSW w ramach SOS/SOR krypt. Marszałek; od 4 X 1988 w ramach SOR krypt. Kamień.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Sochaczew

Opcje strony

do góry