Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kamiński Stefan

Stefan Kamiński, ur. 9 IV 1957 w Toruniu. Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Wydz. Elektroniki (1984).

1976-1993 elektronik maszyn liczących, następnie specjalista elektronik (od 1979), dyr. (od 1990), prezes (od 1992) w Zakładach Elektronicznych Toral w Toruniu. 1974-1981 członek Krajowej Komisji PTTK. 1977-1981, 1985-1989 w KIK; 1978-1980 w TKN.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Toralu.

14 XII 1981 uczestnik próby zorganizowania strajku w Toralu; od 1982 współpracownik podziemnych struktur „S” w Toruniu: Tymczasowego Prezydium ZR i RKW, organizator drukarni, dostaw materiałów poligraficznych, konserwator sprzętu, drukarz niezależnej prasy toruńskiej, m.in. „Toruńskiego Informatora Solidarności”, „Toralu”, „Apatora”, także ''Relacji z procesu morderców ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki'', pocztówek, ulotek, plakatów, współpracownik podziemnego wrocławskiego pisma „Aspekt”, do 1983 organizator kolportażu w regionie, kolporter wydawnictw podziemnych, ulotek, kalendarzy itp. w toruńskich zakładach pracy; do 1984 organizator akcji plakatowych. 1982-1986 szef TKZ, utworzył i prowadził bibliotekę niezależnych wydawnictw w miejscu pracy. 29 V 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Toruniu, następnie w szpitalu więziennym w Bydgoszczy, 9 VII 1984 zwolniony po umorzeniu sprawy na mocy amnestii. 1986-1990 przewodniczący Rady Pracowniczej w Toralu, członek ogólnopolskiego Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego. 1988-1989 uczestnik przygotowywania od strony technicznej emisji Radia „S” w Toruniu.

W 1989 w związku z wyborami organizator funduszy, transportu, materiałów poligraficznych, akcji ulotkowych, monitoringu, członek komisji wyborczej. W 1992 ukończył Toruńską Szkołę Businessu. 1990-1996 doradca Ministra Przemysłu i Handlu (od 1994 Ministerstwo Gospodarki); w 1993 założyciel, następnie prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji; 1993-1994 doradca TP SA; od 1994 członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, negocjator z GATT (obec. WTO); po 1996 doradca społeczny ds. polityki celnej w przemyśle elektronicznym; 1996-1997 z ramienia rządu RP negocjator ITA (Information Technology Agreement); 1998-2000 członek Rady Informatyki przy Premierze; 2002-2008 Rady Celnej przy Ministrze Finansów; 2003-2005 w Radzie Naukowej ds. Strategicznego Programu Rządowego Rozwój Niebieskiej Optoelektroniki oraz radach nadzorczych wielu zakładów elektronicznych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), uhonorowany odznakami Zasłużony dla Kultury Polskiej (2001), Zasłużony dla Łączności (2001).

 

Krzysztof Biernacki

Region Toruń, Toruń

Opcje strony

do góry