Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kanikuła Jerzy

Jerzy Kanikuła, ur. 19 V 1965 w Gdyni. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów tamże (1983), wieczorowe II LO w Gdyni (1987).

1983-1984 zatrudniony w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni, 1984-1989 wykonywał prace dorywcze, m.in. roznosiciel mleka w PSS Społem Gdynia, konserwator w przedszkolu. Od XII 1984 w Solidarności Walczącej, współorganizator druku, kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. „Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto”, „Poza Układem”, „Gryps”, „Czas”, „SW Stoczni Gdańskiej”, kart okolicznościowych, kalendarzy). 7-10 X 1985 współorganizator (z m.in. Romanem Zwiercanem, Jackiem Parzychem) akcji malowania napisów na murach wzywających do bojkotu wyborów do Sejmu PRL, rozlepiania i rozrzucania ulotek tej treści w wagonach Szybkiej Kolei Miejskiej; 10 X 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, zwolniony 15 XI 1985. 26 IV 1986 ponownie zatrzymany podczas kolportażu ulotek Solidarności Walczącej, aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, zwolniony w X 1986 na mocy amnestii.

Od 1991 prowadzi własną Firmę Reklamową Contrast w Gdyni.

18 XI 1985 – 10 II 1988 rozpracowywany przez Wydz. V RUSW w Gdyni w ramach SOR krypt. Kominiarze; 9 II 1988 – 29 I 1990 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry