Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kantor Adam

Adam Kantor, ur. 31 VII 1931 w Głowaczowej k. Dębicy. Ukończył Technikum Rachunkowości Rolnej w Ropczycach (1972).

1947–1949 robotnik kolejowy PKP Dębica, 1955–1967 księgowy w PGR Biały Bór k. Tuchowa, 1967–1971, gł. księgowy w PGR Hruszowice k. Radymna, 1971–1978 st. księgowy w PGR Dziewięcierz k. Lubaczowa,1978– 1995 st. księgowy, rewident, gł. księgowy, z-ca gł. księgowego w Zakładzie Rolnym Horyniec k. Lubaczowa.

1948–1949 organizator i dowódca (ps. Młot) młodzieżowej konspiracyjnej organizacji Armia Kresów, 1949 skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie na 7 lat pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Rawiczu, Jaworznie i Koronowie, 1954 zwolniony.

We IX 1980 kierował strajkiem w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; organizator i przew. Komitetu Założycielskiego, nast. przew. KZ, VII – XII 1981 delegat na I WZD Regionu Południowo-Wschodniego.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach i Łupkowie, 30 IV 1982 zwolniony. Po wyjściu kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. pism „Busola” i „Pobudka”; współorganizator mszy za Ojczyznę, uroczystości rocznicowych, wmurowania tablicy w rocznicę śmierci ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki, okolicznościowych wystaw. Od 1987 członek KIK w Lubaczowie. W 1988 założyciel koła KPN w Dębicy. 1982–1988 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, zastraszany przez funkcjonariuszy MO i SB.

1989 członek KO w Lubaczowie, 1989–1998 ponownie przew. KZ. 1990–1995 delegat na WZD Regionu Ziemia Przemyska, 1990–1995 delegat na KZD. 1992–1995 przew. Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej „S”, przew. Oddziału Lubaczów przy ZR Ziemia Przemyska. Od 1995 na emeryturze. 1996–2010 delegat do Sekcji Rolnictwa oraz pełnomocnik Rady Sekretariatu KK ds. kontaktu z Terenowym Oddziałem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie. Od 1998 honorowy przew. Międzyzakładowej Komisji „S” przy Oddziale Lubaczów ZR Ziemia Przemyska. Od 1991 przew. zarządu Związku Solidarności Polskich Kombatantów. 1992–2002 przew. Rady Fundacji im. Solidarności Ziemi Lubaczowskiej. 1998–2002 w AWS. Od 2017 członek Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2019), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Złotym Krzyżem Zasługi (1996), wyróżniony tytułem Zasłużony dla NSZZ Solidarność (2007).

25 III – 23 VII 1982 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Przemyślu w ramach KE krypt. Klon (materiały przekazano do WOP); 12 XI 1985 – 19 X 1989 przez p. IV/p. VI RUSW w Lubaczowie w ramach KE krypt. Akowiec.

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Południowo-Wschodni, Lubaczów

Opcje strony

do góry