Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kantorski Leon

 Leon Kantorski, ks., ur. 31 III 1918 w Domaradzicach k. Rawicza, zm. 26 VII 2010 w Grodzisku Mazowieckim. 1937–1939 kleryk w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, absolwent Seminarium Polskiego w Paryżu, święcenia kapłańskie (1947).

1939–1943 robotnik w niemieckiej fabryce na terenie Zakładów HCP w Poznaniu, nast. elektryk w zakładach Siemensa tamże. 1943 – zbiegł do Francji, 1943–1945 kleryk w Instytucie Katolickim Des Carmes, student Katolickiego Uniwersytetu Paryskiego; 1945–1947 w Seminarium Polskim w Paryżu. 1948 wikariusz w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku k. Poznania, 1949–1953 w parafiach w Poznaniu, 1953–1954 w parafii NMP Wniebowziętej w Śmiglu, 1955–1956 rezydent w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Warszawie, 1957–1964 duszpasterz akademicki przy kościele św. Anny tamże, 1964–1991 proboszcz parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej.

Od 1948 organizator obozów letnich i zimowisk dla młodzieży. 18 II 1959 aresztowany, oskarżony o rozpowszechnianie nielegalnie wydawanych publikacji o tematyce religijnej, skazany na 1 rok pozbawienia wolności i grzywnę. Od IX 1976 w kontakcie z działaczami KOR/KSS KOR; organizator zbiórki pieniędzy na rzecz represjonowanych robotników Radomia i Ursusa. W V 1980 współorganizator głodówki w parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w proteście przeciwko aresztowaniu Mirosława Chojeckiego.

12/13 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KS MO, przesłuchiwany, nast. zwolniony. Organizator Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu, wspomagającego internowanych oraz punktu zaopatrzenia w leki i odzież. W l. 80. organizator spotkań z ludźmi kultury z kręgów opozycji, m.in. Andrzejem Wajdą, Mają Komorowską, Anną Nehrebecką, Andrzejem Zaorskim, Anną Radziwiłł, Andrzejem Drawiczem; wspierał działalność Terenowego Komitetu Oporu „S” i tzw. Armenii. 17–24 III 1985 udostępnił pomieszczenia i wspierał uczestników głodówki zorganizowanej w intencji uwolnienia Marka Adamkiewicza. 1989 organizator pielgrzymki do Katynia; ustawił Pomnik Katyński (tzw. Kalwarię Polską) w przykościelnym ogrodzie.

Od 1991 na emeryturze; założyciel fundacji Lumen – Fundatio Pro Educatione. Od 2002 kanonik.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998).

13 I 1972 – 5 II 1974 zarejestrowany przez p. IV KMiP MO w Pruszkowie jako TW ps. Leśny; 8 V 1974 – 20 XI 1979 przez Wydz. IV KW MO w Warszawie/KS MO jako TW ps. Rawicz. Z zachowanych materiałów archiwalnych wynika, że realna współpraca ustała wraz z jego zaangażowaniem się w działalność opozycyjną w 1976. W 1979 wyrejstrowany w związku z „wrogą postawą społeczno-polityczną i wrogimi wystąpieniami”. 1980–1989 rozpracowywany przez Wydz. IV KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Kontestator.

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Podkowa Leśna

Opcje strony

do góry