Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16567,Kapala-Stewart-Ewa.html
2023-03-22, 07:25

Kapała-Stewart Ewa

Ewa Kapała-Stewart, ur. 22 VI 1966 we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1994).

Po 13 XII 1981 uczestniczka akcji malowania napisów na murach i akcji ulotkowych, autorka ulotek, kolporterka podziemnych pism, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”; uczestniczka większości manifestacji we Wrocławiu. W 1982 jako uczennica X LO we Wrocławiu zawieszona w prawach ucznia za działalność polityczną. Jesienią 1982 współzałożycielka Młodzieżowych Jednostek Oporu we Wrocławiu; w 1983 współorganizatorka poligrafii MJO, współwydawca podziemnego pisma „Zarysy”. 1983–1989 współpracowniczka SW w grupie Teresy i Jana Krusińskich, wspomagała działalność podziemnego Radia SW: spikerka, uczestniczka emisji audycji we Wrocławiu. II 1984 – XI 1985 redaktorka podziemnego pisma młodzieży szkolnej „Co u Nas”. 1986–1988 współpracowniczka Międzyszkolnego Komitetu Oporu we Wrocławiu, spikerka podziemnych audycji radiowych MKO. 1986–1989 uczestniczka Ruchu WiP, pikiet i akcji w obronie więźniów politycznych (m.in. 15 XII 1987 w obronie Kornela Morawieckiego), kolporterka ulotek. 1987–1990 działaczka PPS. 1987–1989 współpracowniczka Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, m.in. kurierka przy przerzutach podziemnych wydawnictw przez Karkonosze (12 VI 1988). VI 1987 – 1989 uczestniczka happeningów Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu. 1988–1989 członek Komisji Interwencji Praworządności „S” Dolny Śląsk (pełniła stałe dyżury w biurze RKW, przy kościele św. Klemensa Dworzaka tamże).

W 1989 współpracowniczka RKW Dolny Śląsk odpowiedzialna za kontakty z zakładami i pomoc w organizacji struktur zakładowych „S”. 1987–1989 wielokrotnie represjonowana: zatrzymywana (m.in. 15 XII 1987, 12 VI 1988), pobita (15 XII 1987), karana grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń (m.in. 31 VIII 1987, 9 X 1987).

1991–1993 zatrudniona w Fundacji Gospodarczej „S” Dolny Śląsk we Wrocławiu (m.in. organizatorka i prowadząca biuro pośrednictwa pracy). 1994–1995 organizatorka szkoleń w Dolnośląskim Centrum Szkoleń Samorządowych tamże, 1996–1997 asystent posłanki na Sejm RP Barbary Labudy, w 1998 własna działalność gospodarcza, od 1999 gł. specjalista w Dziale Koordynacji Zagadnień Środowisk Wychowawczych/Wydz. Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

Artur Adamski|Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony