Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kapczyński Włodzimierz

Włodzimierz Kapczyński, ur. 22 I 1929 w Sosnowcu. Ukończył Technikum Energetyczne tamże (1956).

W 1947 organizator grupy Związek Walki z Komunizmem, w 1948 aresztowany, skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach na 7 lat więzienia, osadzony w ZK w Sosnowcu-Radosze, Wronkach, Potulicach, Raciborzu, Obozie Pracy Więźniów w Jelczu, zwolniony w 1953 na mocy amnestii. 1953-1954 pracownik Huty Sosnowiec, 1954-1956 Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Przemysłu Szklarskiego Szkłobudowa w Sosnowcu, 1956-1962 Huty Szkła Kryształowego w Stroniu Śl., 1962-1973 Przedsiębiorstwa Budowlanego i Montażowego Przemysłu Szklarskiego Szkłobudowa w Jaroszowcu k. Olkusza, 1973-1974 Sosnowieckich Zakładów Remontowo-Budowlanych i Montażowych Szkłobudowa II w Sosnowcu, 1974-1987 Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budostal-4 (plac budowy Huty Katowice).

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w Budostalu-4; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek ZR, delegat na I KZD, pracownik biura informacji i działu poligrafii. Od 1981 członek Związku Solidarności Polskich Kombatantów; współtwórca Związku Więźniów Politycznych PRL.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, Jastrzębiu-Szerokiej i Uhercach, zwolniony w VII 1982. 1982-1989 członek RKW, do końca 1988 szef kolportażu na północno-wschodnią część Regionu, organizator podziemnej poligrafii, m.in. druku pism „Regionalny Informator Solidarności”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, także książek. 1987-1990 zatrudniony w Sosnowieckim Przedsiębiorstwie Budownictwa. W II 1989 uczestnik II Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

W 1989 członek woj. KO. 1989-1990 przewodniczący KZ „S” w Sosnowieckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, w 1990-1992 delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, delegat na II i III KZD. Od 1990 na emeryturze. W 1990 członek Wojewódzkiego Komitetu Wyborczego Lecha Wałęsy. Od 1990 działacz Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, do 2005 prezes Zarządu Oddziału ZWPOS w Katowicach. Od 2002 działacz Wojewódzkiej Komisji Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa Narodu Polskiego.

Współautor książki ''Kryptonimy „Hetman” i „Chrobry” Armii Krajowej'' (Bodzentyn – Kielce 1999).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2007).

26 X 1953 – 16 II 1955 rozpracowywany przez MUBP Sosnowiec. 1984-1989 przez p. V-1 MUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach SOR krypt. Jędrek.

Robert Dyja

Dąbrowa Górnicza, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry