Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kapica Krzysztof

Krzysztof Kapica, ur. 5 II 1959 w Kościerzynie. Ukończył Liceum Zawodowe Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Gdańsku (1978).

1978-1982 pracownik Zakładów Radiowych Radmor w Gdyni.

W VIII 1980 uczestnik strajku w ZR Radmor, członek KS, od IX 1980 w „S”; członek KZ.

Po 13 XII 1981 wraz z Ryszardem Urbaniakiem, Zbigniewem Łapcikiem, Iwoną Kuczyńską i Adamem Kasprzakiem współzałożyciel, redaktor drukarz i kolporter podziemnego pisma „Krzyk”, drukarz ulotek; 26 IV 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, w VII 1982 wraz z Antonim Grabarczykiem prowadził głodówkę protestacyjną, pobity przez służby więzienne, 10 VIII 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Potulicach, zwolniony 17 V 1983 na mocy aktu łaski Rady Państwa (wyrok zawieszony na 3 lata). 1983-1985 pracownik Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku.

V 1985 – 1998 na emigracji w Australii, 1985-1988 pracownik fizyczny w Sydney, 1988-1998 technik samolotowy w Liniach Lotniczych Quantas tamże. W 1998 powrót do Polski, 1998-2000 własna działalność gospodarcza. 2000-2005 ponownie w Australii, pracownik Ośrodka Badań Nuklearnych ANSTO w Sydney, w 2004 absolwent Technical College tamże. Od 2005 w Norwegii, pracownik firmy Pratt and Whitney w Stavanger. Członek Stowarzyszenia Godność, od 2007 Polskiego Stowarzyszenia Morsko-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry