Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16570,Kapica-Krzysztof.html
2023-09-30, 08:12

Kapica Krzysztof

Krzysztof Kapica, ur. 5 II 1959 w Kościerzynie. Ukończył Liceum Zawodowe Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Gdańsku (1978).

1978–1982 frezer w Zakładach Radiowych Radmor w Gdyni.

W VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; od XII 1980 członek Komisji Wydziałowej.

I – IV 1982 współzałożyciel grupy drukującej podziemne pis­mo „Krzyk”, odezwy, ulotki oraz zajmującej się kolportażem in. podziemnych wydawnictw w Trójmieście. 26 IV 1982 zatrzymany, 28 IV 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 10 VIII 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata pozbawienia wolności, 24 VIII 1982 osadzony w ZK w Potulicach. 16 XII 1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił 1 mies. przerwy w odbywaniu kary, 3 II 1983 przedłużonej o kolejny mies. 17 V 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983–1985 pracownik fizyczny w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku.

V 1985–1998 na emigracji w Australii. 1985–1988 pracownik fizyczny w Sydney, 1988–1998 technik samolotowy w Liniach Lotniczych Quantas tamże. 1998–2000 własna działalność gospodarcza w Gdyni. 2000–2005 ponownie w Australii, pracownik ANSTO w Sydney. Od 2005 w Norwegii, pracownik firmy Pratt and Whitney w Stavanger. Od 1999 członek Stowarzyszenia Godność, od 2007 Polskiego Stowarzyszenia Morsko-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony