Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Karcz Leszek

Leszek Karcz, ur. 24 III 1947 w Skale k. Olkusza. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Geodezji Górniczej (1972).

1972-1975 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Geologicznym Geoprojekt w Krakowie (współpracownik Kierownictwa Odbudowy Zamku Królewskiego na Wawelu), 1975-1978 w Przedsiębiorstwie Geodezyjnym, następnie w Biurze Geodety Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Krośnie.

Od XII 1980 etatowy pracownik „S” Regionu Podkarpacie; od wiosny 1981 w „S”, początkowo szef Biura Organizacyjnego, następnie pracownik Biura Interwencyjnego i Sekcji Informacyjnej; redaktor i kolporter „Solidarności Podkarpackiej”. Członek pierwszego Zarządu KIK w Krośnie, pierwszy redaktor wydawanego przez KIK „Biuletynu Informacyjnego”. 30 IX 1981, wbrew decyzji ZR, nadał z Krosna teleks do delegatów I KZD z wypowiedzią Albina Siwaka (członka KC i Biura Politycznego) dot. zatwierdzonych już planów siłowego rozwiązania kwestii opozycji solidarnościowej w Polsce.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla represjonowanych. 13 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach (uczestnik głodówki), od 19 IV 1982 w Załężu k. Rzeszowa (uczestnik głodówki), od 12 VII 1982 w Nowym Łupkowie, zwolniony 22 VII 1982; podczas internowania wykonawca pieczątek, stempli oraz m.in. sztandaru z wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej (poświęconego podczas mszy św. odprawianej przez ks. Bronisława Jastrzębskiego 21 I 1982 w Uhercach). Po zwolnieniu współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy klasztorze oo. Kapucynów w Krośnie. Od XI 1982 członek TKW Regionu Podkarpacie. Kolporter prasy podziemnej, książek, ulotek i innych materiałów niezależnych. 1983-1987 na rencie, 1986-1990 rzemieślnik. Od 1985 współpracownik Solidarności Walczącej. 1985-1986 uczestnik Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, promotor niezależnej kultury, organizator nielegalnych koncertów patriotycznych (w jego mieszkaniu występowali m.in. Stanisław Klawe, Maciej Zembaty, Jacek Buczyński, grupa Bez Jacka).

Przeciwnik porozumień Okrągłego Stołu. W 1990 podczas wyborów prezydenckich łącznik Sztabu Wyborczego Lecha Wałęsy na województwo krośnieńskie. 1995-2006 licencjonowany agent ubezpieczeniowy.

15 lub 17 V 1984 – 14 III 1986 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Uparty; od 22 V 1986 w ramach SOR krypt. Sekta.

Małgorzata Gliwa

Region Podkarpacie, Krosno

Opcje strony

do góry