Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Karcz Leszek

Leszek Karcz, ur. 24 III 1947 w Skale k. Olkusza. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1972).

1972–1975 geodeta-specjalista w Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Geologicznym Geoprojekt w Krakowie, 1975–1978 w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Rzeszowie, pracownik Zakładu Produkcyjnego w Krośnie w Przedsiębiorstwie Geodezyjnym, od 1978 geodeta- specjalista w Biurze Geodety Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Krośnie.

Od XII 1980 pracownik Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ w Krośnie. Od wiosny 1981 w „S”; szef Biura Organizacyjnego, pracownik Biura Interwencyjnego i Sekcji Informacyjnej; redaktor i kolporter „Solidarności Podkarpackiej”; członek zarządu KIK w Krośnie, redaktor wydawanego przez KIK „Biuletynu Informacyjnego”. 30 IX 1981, wbrew decyzji ZR, nadał z Krosna teleks do delegatów I KZD z wypowiedzią Albina Siwaka dot. zatwierdzonych planów siłowego rozwiązania opozycji solidarnościowej w kraju.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin. 13 I 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach (uczestnik głodówki), Załężu k. Rzeszowa (uczestnik głodówki), Nowym Łupkowie, 22 VII 1982 zwolniony. Podczas internowania wykonawca pieczątek, stempli oraz m.in. sztandaru z wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej (poświęconego podczas mszy odprawianej przez ks. Bronisława Jastrzębskiego 21 I 1982 w Uhercach). W 1983 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego (oo. kapucyni) w Krośnie; XI 1982 – 1988 członek Tymczasowej Komisji Wykonawczej Regionu Podkarpacie. Kolporter podziemnych pism, m.in. „Solidarność Podkarpacia”, „Robotnik”, książek, ulotek i in. wydawnictw. Od 1985 współpracownik SW. 1985–1986 uczestnik Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, promotor niezależnej kultury, organizator niezależnych koncertów we własnym mieszkaniu (m.in. Stanisława Klawe, Maciej Zębaty, Zbigniew Książek, Jacek Buczyński, grupa „Bez Jacka” i in.). Wielokrotnie zatrzymywany.

1983–1987 na rencie, 1986–1990 rzemieślnik, 1995–2006 licencjonowany agent ubezpieczeniowy; od 2006 na emeryturze. W 1990 podczas wyborów prezydenckich łącznik/pełnomocnik Sztabu Wyborczego Lecha Wałęsy w woj. krośnieńskim.

V 1984 – III 1986 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Uparty; V 1986 – I 1990 przez Wydz. III/WOKPP w ramach SOR krypt. Sekta.

 

 

Małgorzata Gliwa

Region Podkarpacie, Krosno

Opcje strony

do góry