Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Karczewski Aleksander Edward

Aleksander Edward Karczewski, ur. 21 VII 1950 w Bydgoszczy. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Chemiczny (1976).

1976-1978 zatrudniony w Gdańskich Zakładach Fosforowych, 1978-1979 zajmował się prywatnym handlem w Poznaniu, 1980-1981 chemik w Zakładzie Doświadczalnym Przemysłu Farmaceutycznego przy Zakładów Farmaceutycznych Polfa w Kutnie, 1982-1984 pracował w gospodarstwie ogrodniczym ojca w Bydgoszczy.

IX 1980 w ZF Polfa inicjator spisania postulatów oraz negocjacji, w wyniku których uzyskano podwyżkę płac i odwołano członków dyrekcji ZF Polfa, organizator pierwszego na Ziemi Kutnowskiej Komitetu Założycielskiego NSZZ „S”; w X 1980 przewodniczący MKZ „S” Ziemi Kutnowskiej, od VI 1981 I wiceprzewodniczący ZR „S” Ziemi Kutnowskiej, odpowiedzialny za oficynę wydawniczą, zgromadził znaczny zbiór literatury niezależnej; autor i redaktor biuletynu „Solidarność Ziemi Kutnowskiej”, członek Komisji Sprzętu Poligraficznego przy KKP, IX/X 1981 uczestnik I KZD.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, poszukiwany listem gończym, 5 IX 1982 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka, następnie w Kwidzynie, zwolniony 23 XII 1982. Utracił mieszkanie, nękany przez MO wyjechał z Kutna. W Bydgoszczy we współpracy z miejscowymi działaczami wydrukował kilka podziemnych nr. „Biuletynu Informacyjnego «S» Ziemi Kutnowskiej”; kolporter wydawnictw podziemnych, współpracownik podziemnej „S” RI. Wielokrotnie przesłuchiwany.

Od VI 1984 na emigracji w San Francisco (USA), 1984-1985 social worker w American Fund for Czechoslovak Refugees (AFCR), od 1985 w Chevron Chemical Company; od 1990 w Imperial Chemical Industries (ICI/ZENECA), od 1992 w Sumitomo Chemical Company.

1981-1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Płocku w ramach SOR krypt. Akt.

Milena Przybysz

Region Płock, Kutno

Opcje strony

do góry