Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Karczewski Jan

Jan Karczewski, ur. 16 V 1954 w m. Kurojady k. Nowego Miasta Lubawskiego. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów przy Stoczni Gdańskiej (1974).

1972– 13 X 1982 ślusarz wyposażenia okrętowego w Stoczni Gdańskiej.

1978–1979 uczestnik niezależnych obchodów rocznicy Grudnia ’70 pod II bramą stoczni.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej, członek straży robotniczej. Od IX 1980 w „S”.

14–16 XII 1981 uczestnik strajku w stoczni. I–X 1982 współorganizator, działacz Tajnej Komisji Zakładowej; wytwarzał i kolportował hasła i ulotki przeciwne stanowi wojennemu na terenie zakładu. Na wydziale W–3, na którym pracował zbierał fundusze na pomoc rodzinom osób represjonowanych. 11–12 X 1982 uczestnik strajku w stoczni przeciw delegalizacji „S”. Za udział w proteście zwolniony z pracy. XI 1982–1986 ślusarz w Przedsiębiorstwie Remontów Specjalistycznych i Rozruchu Przemysłu Chemicznego „Chemorozruch” w Gdańsku. 1983–1988 utrzymywał podziemne kontakty z działaczami „S” z Rafinerii Gdańskiej, zakładów fosforowych, CTO i PKP. Kolportował papier do drukowania, książki i ulotki. Domowym sposobem wykonywał matryce i pieczątki, którymi powielał hasła solidarnościowe i antykomunistyczne. Wykonane projekty wywieszał np. na tablicach ogłoszeń itp. 1986–1989 ślusarz w Spółdzielni Pracy Produkcyjno–Usługowej „Wielkopolanka” w Poznaniu z bazą w gdańskiej Rafinerii.

1989–1995 ślusarz w Przedsiębiorstwie Usługowo–Technicznym „Omega” w Gdańsku, 1995–2000 ślusarz na kontrakcie w stoczni remontowej DryDocks w Dubaju, 2001–2016 marynarz na statkach, 2016–2019 bez zatrudnienia. Od 2019 na emeryturze.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry