Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Karczewski Marek Roman

Marek Roman Karczewski, ur. 7 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1966 w Poznaniu. Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu, Wydz. Lekarski (1991), w 1997 doktorat.

1981-1984 jako uczeń szkoły średniej współzałożyciel niezależnego pisma „Głos SKOS-ów”, współpracownik „Podaj Dalej”, w obu autor, organizator działalności wydawniczej, lokali, sprzętu, materiałów poligraficznych.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji ulotkowych, malowania na murach, organizator cichych przerw; kolporter paryskiej „Kultury”, wydawnictw NOWej, „Obserwatora Wielkopolskiego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Podaj Dalej”, „Głosu SKOS-ów”, ulotek, tzw. cegiełek i in. wydawnictw okolicznościowych; organizator koncertów, pokazów filmowych, wieczorów poetyckich w prywatnych domach, klubie studenckim AM; uczestnik demonstracji przed pomnikiem Adama Mickiewicza w Poznaniu, manifestacji w rocznice 13 XII 1981, organizator rajdów niepodległościowych. W VI 1984 aresztowany za działalność w SKOS-ach, kontakty z Konfederacją Młodej Polski Rokosz, przetrzymywany w AŚ w Poznaniu, w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Po wyjściu, przez 1 rok salowy w szpitalu. 1981-1987 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego oo. Dominikanów; w 1986 współorganizator białego marszu (z Anną Grzymisławską, Andrzejem Radkem); 1987-1989 członek Poznańskiej Rady NZS. Wzywany na rozmowy ostrzegawcze sugerujące relegowanie z AM.

W 1989 organizator NZS na AM w Poznaniu, 1987-1990 członek KKK NZS, do 1992 przewodniczący NZS AM. 1992-1993 wiceprzewodniczący Zarządu Wielkopolskiego KLD. 1991-1993 stażysta w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, 1993-1995 w University of Texas Medical School w Houston, od 1995 z-ca ordynatora Oddziału Transplantologii Szpitala Wojewódzkiego, st. asystent na Uniwersytecie Medycznym. W 2000 wiceprzewodniczący Zarządu SKL, od 2001 w PO. Od 2006 radny Miasta Poznania z listy PO, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Transplantacyjnych.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2010).

 

Cyryla Staszewska

Opcje strony

do góry