Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kardasz Ryszard

Ryszard Kardasz, ur. 22 VI 1948 w Porażu k. Sanoka. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1974), w 1979 doktorat.

1972-2002 pracownik HSW.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym HSW, następnie Komisji Wydziałowej OBR; autor w „Biuletynie Związkowym NSZZ «S» KP HSW” w 1981.

16 XII 1981 sygnatariusz listu do przewodniczącego Rady Państwa przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego; w 1982 w grupie osób, które przeprowadziły akcję podłączenia do radiowęzła zakładowego huty audycji Radia „S”; uczestnik akcji ulotkowych, współorganizator (z A. Habudą,

J. Wojtasem, J. Kosem) wydania trzech numerów pisemka „Godność”. W VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, w XII 1982 zwolniony. 1983-1986 współzałożyciel, członek tajnej Tymczasowej KZ „S” HSW: zbieranie składek związkowych, m.in. na pomoc represjonowanym, wydawca prasy podziemnej, kolporter na terenie HSW; zatrzymywany, przesłuchiwany, 31 VIII 1984 po manifestacji rocznicowej skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny, 6 III 1984 po rewizji w mieszkaniu przesłuchiwany w RUSW w Tarnobrzegu, następnie hospitalizowany w stanie przedzawałowym. 1983-1987 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii MB Królowej Polski w Stalowej Woli. W 1988 radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu.

1989 współzałożyciel (ze Stanisławem Fieckiem, Wiktorem Stępniem) Klubu Politycznego Wyzwanie, w 1990 przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Stalowej Woli. 1989-1998 dyr. OBR HSW, 1998-2002 prezes HSW, 2002-2003 doradca Zarządu firmy Bumar Sp. z o.o. w Warszawie, 2003-2004 prezes Eko-Diesel tamże, od 2004 Przemysłowego Centrum Optyki SA tamże. Od 2008 przewodniczący Rady Nadzorczej Huty Stalowa Wola.

Autor dwóch patentów, wielu publikacji dot. przemysłu zbrojeniowego.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001).

Od 6 II 1984 rozpracowywany przez p. V RUSW w Stalowej Woli w ramach SOR krypt. Sieć/Metalowcy.

 

Jerzy Kopeczek

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry