Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Karkuciński Wojciech Andrzej

Wojciech Andrzej Karkuciński, ur. 14 I 1943 w Kraśniku. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu (1968).

Od 1968 pracownik PKP, m.in. kierownik Działu Dokumentacji Technicznej w Biurze Inwestycji Pomorskiej DOKP. 1976-85 w PZPR – wyrzucony z partii za aktywność w tzw. strukturach poziomych.

W VIII 1980 sygnatariusz poparcia solidarnościowego dla strajkujących robotników i organizator „S” w PKP. Od 30 VIII 1980 członek „S”, współzałożyciel „S” w Pomorskiej DOKP, do 13 XII 1981 członek KZ „S”. Uczestnik spotkań kolejarzy w Gdańsku, od 26 X 1980 uczestnik 6-dniowego strajku głodowego „S” Kolejarzy we Wrocławiu, członek Sekcji Krajowej „S” Kolejarzy. 1980-1981 delegat „S” Kolejarzy w Klubie Korab, autor artykułów do niezależnego czasopisma „Właściwy Tor”.

1982-1983 przewodniczący nieformalnej struktury „S” w Pomorskiej DOKP: negocjator z pracodawcą w sprawach zdelegalizowanej „S”, współorganizator pomocy dla internowanych i ich rodzin, uczestnik spotkań z opozycjonistami szczecińskimi, do 1989 kolporter wydawnictw podziemnych.

1989-1996 członek ponownie zarejestrowanej „S” w Pomorskiej DOKP; członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej. 1990-1994 radny Miasta Szczecin z listy Komitetu. Od 1989 naczelnik Zarządu Spraw Pracowniczych i Socjalnych w Pomorskiej DOKP, od 1997 na rencie.

Wyróżniony Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Transportu RP (1992), Honorową Odznaką Zasłużony dla Transportu (2000).

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry