Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Karkuciński Wojciech Andrzej

Wojciech Andrzej Karkuciński, ur. 14 I 1943 w Kraśniku k. Lublina. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu (1968).

1968–1997 pracownik PKP: m.in. kierownik Działu Dokumentacji Technicznej w Biurze Inwestycji Pomorskiej DOKP, zawiadowca stacji.

1976–1985 w PZPR. VIII 1980 sygnatariusz poparcia solidarnościowego dla strajkujących robotników.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel „S” w Pomorskiej DOKP, członek Komitetu Założycielskiego, od III 1981 KZ „S”. Uczestnik spotkań założycielskich na sieci PKP kolejarzy w Gdańsku, X 1980 uczestnik strajku głodowego „S” Kolejarzy we Wrocławiu, członek Sekcji Krajowej „S” Kolejarzy. 1980–VI 1981 delegat na spotkania MKR w klubie Korab, autor art. do niezależnego czasopisma „Właściwy Tor”.

1982–1983 przew. nieformalnej struktury „S” w Pomorskiej DOKP (z Janiną Kozłowską, Adamem Staniewskim, Edwardem Sojką, Stefanem Szymaniakiem, Urszulą Kaczmarską, Eugeniuszem Wachowskim, Waldemarem Zuzankiewiczem, Stefanem Szczegurą, Konstantym Wojciechowem, Marią Podwójci, Józefem Olechnowiczem, Ryszardem Bogaczem): negocjator z pracodawcą w sprawach zdelegalizowanej „S”, współorganizator pomocy dla internowanych i ich rodzin, uczestnik spotkań z opozycjonistami szczecińskimi, do 1989 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in.: „Właściwy Tor”, „Jedność”.

1989–1996 członek zarejestrowanej w Komisji Zakładowej „S” Centrali Pomorskiej DOKP, Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej.

Od 1989 naczelnik Zarządu Spraw Pracowniczych i Socjalnych w Pomorskiej DOKP, od 1997 na rencie.

1990–1994 radny w Radzie Miasta Szczecina z listy Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej.

1972–1978 zarejestrowany przez Wydz. V KW MO w Szczecinie jako kTW, 1978–1990 jako TW Gwarek.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry