Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Karkosza Henryk Władysław

Karkosza Henryk Władysław, ur. 25 V 1953 w Mielcu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa (1978).

1976–1978 mł. inspektor Sekcji Kryminalnej Wydz. Dochodzeniowo-Śledczego KW MO w Tarnowie. 1978–1982 zatrudniony w krakowskim oddziale Banku PKO.

Od 1978 współpracownik krakowskiego SKS. Po uruchomieniu Krakowskiej Oficyny Studentów, od lata 1978 wprowadzał do krakowskiego drugiego obiegu technikę sitodruku, wkrótce przejął wydawnictwo i prowadził je pod kolejnymi nazwami: od 1979 jako usamodzielnione od SKS, profesjonalne wydawnictwo, opłacające pracowników, od 1980 jako Wydawnictwo KOS, od 1982 jako Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. Literacka. 1979–1990 jeden z najważniejszych i najlepiej opłacanych TW SB w Krakowie, udzielający kluczowych informacji nt. struktur drugiego obiegu i działań opozycji w Krakowie i Małopolsce. Uczestnik kombinacji operacyjnych i działań dezintegracyjnych, szczególnie wobec struktur drugiego obiegu w celu ich likwidacji lub objęcia kontrolą operacyjną SB. IX 1980 udostępnił swe mieszkanie w Nowej Hucie na punkt konsultacyjno-informacyjny dla zakładających wolne zw. zaw., druk instrukcji na ten temat. Od IX w „S”, przew. KZ w PKO w Krakowie.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, nast. Jaworze, 26 V 1982 zwolniony. Zwolniony z pracy, nast. zatrudniony w zakładzie ceramicznym. Od 1985 przedstawiciel Funduszu Wydawnictw Niezależnych, opiniujący wnioski o dotacje innych podziemnych wydawnictw w Krakowie, pośrednik przekazywania pieniędzy i sprzętu.

VI 1989 tworzył zaplecze poligraficzne wspierające kampanię wyborczą KO „S”.

Od 1990 właściciel działającej oficjalnie Oficyny Literackiej. Od 10 XI 1978 rozpracowany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Gamma I. 27 II 1979–10 I 1990 zarejestrowany jako TW ps. Monika/Waldek przez Wydz. III/III-1/Inspektorat I KW MO/WUSW tamże.

Henryk Głębocki

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry