Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Karnaś Stanisław

Stanisław Karnaś, ur. 12 XI 1936 w Rzeszowie. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie, Wydz. Elektryczny (1968).

1959–1995 projektant w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt Rzeszów.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator (z Antonim Peszko) i przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ w Miastoprojekcie, członek MKZ, VI–VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów, członek ZR, delegat na I KZD. XII 1981 współtwórca planu działań, opracowanego przez regionalną „S”, na wypadek wprowadzenia przez władzę stanu wyjątkowego.

Po 13 XII 1981 współpracownik RKW w Rzeszowie, 1982 oskarżony przez Prokuraturę Rejonową o niezaprzestanie działalności związkowej, 25 X 1982 umorzenie dochodzenia. 1982–1988 członek siatki kolportażowej RKW, uczestnik manifestacji i akcji plakatowych, ulotkowych RKW, przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

1989–1990 w USA. Od 1990 członek KO w Rzeszowie. Od 1995 na emeryturze.

Uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich) (2010).

1981–1985 kontrolowany operacyjnie przez Wydz. III KW MO/Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon, XII 1985–I 1990 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach KE/SOR krypt. Opór.

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry