Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Karnecki Zbigniew

Zbigniew Karnecki, ur. 1 X 1947 w Górze. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, Wydz. Kompozycji i Dyrygentury (1971), doktorat z kompozycji (2004). Kompozytor, twórca muzyki teatralnej i filmowej.

Od 1975 w Związku Kompozytorów Polskich.

III 1968 współorganizator i uczestnik strajku studenckiego w PWSM.

1970–1977 i 1979–1983 kierownik muzyczny Wrocławskiego Teatru Lalek, 1976–1977 i 1979–1984 Teatru Współczesnego im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu. 1977–1979 działalność artystyczna bez zatrudnienia etatowego.

Od 1980 w „S”.

1982–1983 organizator (z Andrzejem Makowieckim, Bogusławem Kiercem i Andrzejem Wilkiem) cyklu spotkań z pieśnią patriotyczną dla młodzieży w kościele św. Wojciecha we Wrocławiu, 1982–1985 organizator i współautor opraw artystycznych do mszy za Ojczyznę w kościele św. Klemensa Dworzaka tamże. I 1983–1988 współpracownik Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele św. Marcina tamże; 1986 współtwórca instalacji plastyczno-muzycznej Droga krzyżowa, prezentowanego w katedrze św. Jana Chrzciciela i in. kościołach Wrocławia. 21 VI 1983 współtwórca programu artystycznego Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja…, stanowiącego oprawę mszy papieża Jana Pawła II we Wrocławiu-Partynicach. 5 VII 1984 zwolnił się na własne żądanie z teatru na znak protestu przeciwko odwołaniu z funkcji dyr. Kazimierza Brauna. 1984–1988 współzałożyciel i członek niezależnej wrocławskiej grupy teatralnej Nie Samym Teatrem Nie Samym Teatrem Nie Samym Teatrem, teatr niezależny powstały w VI 1983 we Wrocławiu, określany również jako Niezależne Stowarzyszenie Teatralne. Nazwa wywodzi się z fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza, w którym Jezus przypomniał diabłu słowa z Księgi Powtórzonego Prawa, że „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. (NST), kierownik muzyczny, koordynator pracy artystycznej i organizator zaplecza technicznego. Autor oprawy muzycznej do spektakli NST: Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja... (wznowienie programu partynickiego, 1984), Epitafium św. Kazimierzowi (1984), Anhelli (1985), Bądź wierny, idź (1985), Prawdę niesiemy w zaciśniętych ustach (1986), Marsz weselny (1987). 1984–1988 producent dystrybuowanych w podziemiu kaset magnetofonowych z nagraniami spektakli i słuchowisk sygnowanych przez Komitet Kultury Niezależnej i NST: Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja, Epitafium św. Kazimierzowi, Bądź wierny, idź, Prawdę niesiemy w zaciśniętych ustach, Jakże wam opowiedzieć? 1983–1988 wiceprezes Komitetu Kultury Niezależnej Oddział we Wrocławiu, 1988–1990 wiceprzew. Rady Kultury Regionu Dolny Śląsk. 1983–1987 kilkakrotnie zatrzymywany (m.in. VIII 1983, IV 1987), nękany rewizjami i konfiskatami sprzętu (m.in. IX 1985). 1984–1991 kierownik artystyczny Teatru Lalek w Wałbrzychu, 1990–2008 kierownik muzyczny Teatru Polskiego we Wrocławiu, 1990–1994 radny Rady Miasta Wrocławia z listy Wrocławskiego KO „S”, 1992–2015 wykładowca Akademii Muzycznej tamże. Od 2002 w PO.

Kompozytor muzyki do spektakli teatralnych i przedstawień Teatru Telewizji, m.in. Menażeria cesarzowej Flissy (reż. Henryk Tomaszewski, Wrocławski Teatr Pantomimy, 1972), Wesele (reż. Adam Hanuszkiewicz, Teatr Narodowy 1974), Przyrost naturalny (reż. K. Braun, Teatr Współczesny we Wrocławiu, 1979), Dżuma (reż. K. Braun, Teatr Współczesny we Wrocławiu, 1983), Portret (reż. K. Dejmek, Teatr Polski w Warszawie, 1987), Traktat o marionetkach (reż. H. Tomaszewski, Teatr Narodowy w Warszawie, 1999), Norymberga (reż. W. Krzystek, 2006), autor muzyki filmowej, m.in. Konsul (reż. Mirosław Bork, 1989), 80 milionów (reż. W. Krzystek, 2011).

Laureat wyróżnień i nagród, m.in. za muzykę do spektakli: Legenda w reż. Wiesława Hejny (I nagroda na VII Opolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu, 1975), Balladyna w reż. Krystyny Meissner (wyróżnienie na XXVII Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu, 1985), Na czworakach w reż. Tadeusza Minca (nagroda za muzykę na XXV Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu, 1986), Romeo i Julia w reż. Tadeusza Bradeckiego (nagroda za muzyką na przeglądzie Gdańskie Dni Szekspirowskie, 1995), Szkice z Becketta w reż. Aleksandra Maksymiaka (I nagroda za muzykę na XX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu, 2001), Ucieczka Ojca w reż. A. Maksymiaka (nagroda za muzykę na XXII Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu, 2005).

Laureat Nagrody Polcul Foundation (1988).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1996 i 2011), Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2008).

1984–1988 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Habit.

Jolanta Kowalska

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry