Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Karolik Sławomir Ryszard

Sławomir Ryszard Karolik, ur. 3 IV 1957 w Giżycku. Wykształcenie podstawowe.

Kontrabasista jazzowy, w l. 70. utrzymywał się z gry w zespole i prac dorywczych; 1976-1977 zasadnicza służba wojskowa, 1980-1981 palacz w Zakładzie Produkcji Elementów Betonowych Prefabet-Ełk w Niegocinie. 1976-1980 kolporter prasy niezależnej (m.in. od brata Janusza), 1978-1980 współpracownik KSS KOR, drukarz, w 1979 sygnatariusz Karty Praw Robotniczych. 1978-1980 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz, rewizje w mieszkaniu; 23 VI 1978 pobity podczas przesłuchania w Giżycku, 2 III 1979 ukarany przez kolegium ds. wykroczeń grzywną, zamienioną na 90 dni aresztu, osadzony w AŚ w Giżycku i Olsztynie, 10 IV 1979 zwolniony po opłaceniu grzywny.

W VIII 1980 po próbie zorganizowania strajku w ZPEB Prefabet przeniesiony służbowo do innego zakładu; od XII 1980 w „S”, współorganizator drukarni MKZ w Giżycku i Suwałkach, pracownik MKZ w Giżycku (następnie Regionu Pojezierze Oddział Miejski „S” w Giżycku), drukarz „Biuletynu Informacyjnego” MKZ w Giżycku.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach, następnie w Kwidzynie; 12 V 1982 uczestnik buntu 16 internowanych (odmówili opuszczenia celi, żeby uniemożliwić rewizję); 10 VII 1982 zwolniony.

Od XI 1982 na emigracji we Francji.

1978-1982 rozpracowywany przez KW MO w Suwałkach w ramach SOR krypt. Osiedle.

 

Marcin Zwolski

Ełk, Region Pojezierze

Opcje strony

do góry