Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kasprowicz Tadeusz

Tadeusz Kasprowicz, ur. 9 XII 1938 w Grabowie, obecnie woj. warmińsko-mazurskie. 1959-1961 słuchacz Studium Nauczycielskiego w Olsztynie. 1978-1981 student WSP w Opolu.

1968-1971 zatrudniony w Opolskim Wydawnictwie Prasowym; 1971-1977 inspektor w opolskim Urzędzie Wojewódzkim; 1978-1980 nauczyciel w SP w Budkowicach Starych.

W X 1980 założyciel, X-XII 1980 przewodniczący KZ „S” tamże. I-VIII 1981 rzecznik prasowy MKZ i redaktor „Solidarności Opolszczyzny”, organu MKZ Opole. Od VIII 1981 członek Komisji Pism Związkowych (utworzonej 1 VIII 1981 na Zjeździe Prasy Niezależnej w Puławach). Redaktor, autor tekstów, tłumacz w „Solidarności Opolszczyzny”, autor artykułów w „Wolnym Związkowcu”, wydawanym w Hucie Katowice; w I 1981 współzałożyciel (m.in. z Heleną Łuczywo i Sewerynem Blumsztajnem) Agencji Solidarności.

Po 13 XII 1981 organizator nieoficjalnych zajęć dla młodzieży z historii i propedeutyki wiedzy o społeczeństwie, aktywny uczestnik ruchu wydawniczego, kolporter niezależnej prasy (m.in. „Tygodnika Solidarność”). W IV 1982 zatrzymany, do 23 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie. W trakcie internowania uczestnik kursów języków obcych, wykonawca okolicznościowych stempli i znaczków. 1982-1985 wychowawca w Internacie Szkoły Przyzakładowej Opolskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, zwolniony z przyczyn ideologicznych (odmowa poprowadzenia młodzieży na pochód 1-majowy); 1987-1995 zatrudniony w Okręgowej Instytucji Rozpowszechniania Filmów w Opolu.

W 1990 współzałożyciel struktur regionalnych KLD w Opolu (wystąpił z partii przed wyborami parlamentarnymi 1993). Od 2007 członek Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej.

Antoni Maziarz

Opole, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry