Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kasprzykowski Artur

Artur Kasprzykowski, ur. 29 V 1965 w Płocku. 1984-1990 student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek socjologia.

W 1982 w LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej współorganizator, uczestnik kół samokształceniowych; od 1982 kolporter wydawnictw podziemnych, w tym książek, m.in. z Warszawy (otrzymywanych z UW, od prodziekana Wydz. Biologii Tomasza Umińskiego) i Krakowa, m.in. pism „Hutnik”, „Promieniści”, organizator, uczestnik akcji ulotkowych; 1984-1989 współpracownik RKW Trzeci Szereg „S”, współzałożyciel, członek Bielskiego KOS, redaktor pisma BKOS „Solidarni”, drukarz pism podziemnych: „Informator NSZZ «Solidarność» przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych”, „Biuletyn Informacyjny” (Sucha Beskidzka), 1988-1989 „Promieniści”, „Mała Polska”, „Stan Cywilny”, „Na Drodze”, założyciel, redaktor pisma „Dzwonek”; w 1988 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za kolportaż wydawnictw podziemnych.

Od 1989 w „S”, pracownik ZR Podbeskidzie, redaktor pisma Regionu „Solidarność Podbeskidzia”. W 1990 członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej (przeprowadzała na podstawie Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 VI 1990 ocenę b. funkcjonariuszy SB). Od 1990 współpracownik kolejno: „Gazety Prowincjonalnej”, „Ekspresu Wieczornego”, „Wiadomości Gospodarczych Podbeskidzia”, „Kroniki Beskidzkiej”, 1994-2009 dziennikarz tygodnika „Gość Niedzielny”, od 2009 pracownik IPN Oddział w Katowicach.

Współautor monografii ''Czas próby'' (2006), autor książki ''Wobec przemocy i bezprawia'' (2007).

Laureat Nagrody Fundacji Polcul (1990).

Do 30 IX 1986 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Zbiór; przez Wydz. III WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOR krypt. Opór.

Weronika Rudnicka

Bielsko-Biała, Region Podbeskidzie

Opcje strony

do góry