Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kasprzyk Rafał

Rafał Kasprzyk, ur. 15 X 1952 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa i Administracji (1976), doktorat (1985).

1976–1985 asystent, 1985–1997 adiunkt na Wydz. Prawa i Administracji UŁ, 1978–1980 aplikacja sędziowska, 1989 aplikacja adwokacka.

Od IX 1980 w „S”; członek Tymczasowego Zarządu Uczelnianego na UŁ, 1980–1981 doradca prawny i ekspert MKZ/ZR Ziemi Łódzkiej; III – IV 1981 ekspert i doradca KKP, IX/X 1981 doradca łódzkiej delegacji na I KZD, I – II 1981 Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej podczas strajku studentów łódzkich uczelni, 1981 współtwórca pisma MKZ/ZR „Komunikat”, z-ca rzecznika prasowego ZR, autor tekstów w niezależnym piśmie „Solidarność Ziemi Łódzkiej”.

13 XII 1981 zatrzymany podczas pacyfikacji siedziby ZR, 14–15 XII 1981 współorganizator i uczestnik strajku studentów na Wydz. Prawa i Administracji UŁ. 1981–1989 doradca prawny osób represjonowanych za działalność antykomunistyczną, m. in. 1984–1989 jeden z pełnomocników Jerzego Kropiwnickiego ws. przywrócenia go do pracy. 28 I 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu (V 1982 współinicjator i współwykonawca instalacji do podsłuchu rozmów funkcjonariuszy SB z internowanymi), 23 VII 1982 zwolniony. 1982 członek Tajnego TZR Ziemia Łódzka. 1982–1989 kolporter w środowisku uniwersyteckim podziemnych pism, m.in. „Biuletyn Informacyjny UŁ”, „Nasz Głos”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”. 1984 prelegent na spotkaniach organizowanych przez TKZ w MPK w Łodzi. 1984–1985/1986 członek (złożył rezygnację w zw. z nasilającymi się atakami RKW na przew. regionu Andrzeja Słowika), 1986–1989 współpracownik RKW/Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S” Ziemi Łódzkiej. W roku akademickim 1986/1987 odsunięty od prowadzenia zajęć ze studentami. 1988–1989 z ramienia RKW ekspert strajkujących załóg zakładów włókienniczych Pabianic i Bełchatowa.

1989 uczestnik obrad okrągłego stołu, członek podzespołu ds. ekologii.

Od 1990 własna kancelaria adwokacka w Łodzi. 1990–1992 członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska. 2008 obrońca praw polskiej mniejszości narodowej na Litwie – pełnomocnik prawny samorządu rejonu wileńskiego przed Trybunałem w Strasburgu ws. nadania szkole średniej w Ławaryszkach na Litwie imienia Emilii Plater. VIII 2004 – II 2005 służba wojskowa w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Republice Iraku w stopniu kapitana na stanowisku radcy prawnego 1 Brygadowej Grupy Bojowej.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego w publikacjach zbiorowych i pismach naukowych, m.in. w „Studiach Prawniczych”, „Studiach Prawno-Ekonomicznych”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Medalem Pro Patria (2017).

25 XI 1981 – 21 VII 1983 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. III-1 KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Heca; 5 IX 1983 – 1989 przez Wydz. III-1 WUSW w ramach SOS/KE krypt. Przyjaciel.

Wiesław Maciejewski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry