Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kaucz Grzegorz Marek

Grzegorz Marek Kaucz, ur. 24 III 1930 w Mileszkach k. Łodzi, zm. 12 VII 2005 w Olsztynie. Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1954), psychiatra.

1948–1954 w ZMP. 1953–1956 stażysta w szpitalu psychiatrycznym w Branicach, 1956–1958 lekarz w Jarosławiu, 1958–1961 w Dęblinie, 1961–1965 w Starogardzie Gdańskim, 1961–1991 w Poradni Zdrowia Psychicznego Obwód Lecznictwa Kolejowego w Olsztynie, biegły sądowy.

Od IX 1980 w „S”, dostarczał materiały instruktażowe i prasę z MKZ w Gdańsku, uczestnik spotkań, które doprowadziły do powstania MKZ w Olsztynie, członek Prezydium; od 5 XI 1980 Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego.

1982–1985 kolporter prasy podziemnej, m.in. „Rezonansu”, „Woli”, „Solidarności Walczącej”, uczestnik grupy samokształceniowej (ze Zbigniewem Lewandowskim, Jerzym Szmitem, Józefą Mielnik, Tadeuszem Czajkowskim). 11 IX 1985 aresztowany, osadzony w areszcie WUSW, nast. w AŚ w Olsztynie, 17 XII 1985 zwolniony, 2 X 1986 postępowanie umorzono na mocy amnestii, skreślony z listy biegłych sądowych, 1985–1986 wielokrotnie przesłuchiwany.

1989 członek KO „S” w Olsztynie. Od 1992 członek Sekcji Emerytów i Rencistów „S” Węzła PKP tamże.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Od 25 III 1981 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Olsztynie w ramach SOS krypt. Komes.

Renata Gieszczyńska

Opcje strony

do góry