Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kaucz Grzegorz Marek

Grzegorz Marek Kaucz, ur. 24 III 1930 w Mileszkach k. Łodzi, zm. 12 VII 2005 w Olsztynie. Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1954), psychiatra.

1948-1954 w ZMP. 1953-1956 stażysta w szpitalu psychiatrycznym w Branicach, 1956-1958 lekarz w Jarosławiu, 1958-1961 w Dęblinie, 1961-1965 w Starogardzie Gdańskim, 1961-1991 w Poradni Zdrowia Psychicznego Obwód Lecznictwa Kolejowego w Olsztynie; biegły sądowy.

Od IX 1980 w „S”, Komisji Międzyzakładowej Węzła PKP w Olsztynie, członek MKZ tamże; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego.

1982-1985 kolporter prasy podziemnej, m.in. „Rezonansu”, „Woli”, „Solidarności Walczącej”, uczestnik grupy samokształceniowej. 11 IX 1985 aresztowany, przetrzymywany w WUSW, następnie w AŚ w Olsztynie, zwolniony 17 XII 1985; skreślony z listy biegłych sądowych. 1985-1986 wielokrotnie przesłuchiwany.

W 1989 członek KO „S” w Olsztynie. Od 1992 członek Sekcji Emerytów i Rencistów „S” Węzła PKP tamże. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Od 25 III 1981 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Olsztynie w ramach SOS krypt. Komes.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry