Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kazański Jerzy

Jerzy Kazański, ur. 8 VIII 1946 w Pobiednej k. Jeleniej Góry. Ukończył Technikum Budowy Okrętów dla Pracujących w Gdańsku (1972).

1963-2006 spawacz, mistrz i kontroler jakości w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

W VIII 1980 uczestnik strajku w SG; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydz. C-2, członek KZ. W XII 1981 uczestnik strajku w SG; 11-12 X 1982 współorganizator strajku przeciwko delegalizacji „S”.

1982-1988 współpracownik TKZ „S” w SG, działacz struktury na Wydziale, zbierał składki związkowe oraz na pomoc dla represjonowanych, kolporter pism podziemnych, m.in. biuletynu TKZ „Rozwaga i Solidarność”. XI 1982 – II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Trzebiatowie. W V i VIII 1988 uczestnik strajków w SG.

1989-2006 ponownie członek KZ „S”.

Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (1978 i 1984).

30 VIII 1982 – 21 IX 1989 rozpracowywany przez Wydział V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Kama/Kompania, nr rejestracyjny 45004/45003.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry