Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kazański Jerzy

Jerzy Kazański, ur. 8 VIII 1946 w Pobiednej k. Jeleniej Góry. Ukończył Technikum Budowy Okrętów dla Pracujących w Gdańsku (1972).

1963–2006 spawacz, mistrz i kontroler jakości w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

VIII 1980 uczestnik strajku w SG. Od IX 1980 w „S”, od I 1981 przew. Komisji Wydziałowej na Wydz. C-2, od II 1981 członek KZ.

14–16 XII 1981 uczestnik strajku w SG. 11–12 X 1982 współorganizator strajku przeciwko delegalizacji „S”. 1982–1988 współpracownik TKZ w SG, działacz struktury na Wydziale, zbierał składki związkowe oraz na pomoc dla represjonowanych, kolporter pism podziemnych, m.in. biuletynu TKZ „Rozwaga i Solidarność”. XI 1982 powołany do wojskowego obozu specjalnego w Trzebiatowie, II 1983 zwolniony. V i VIII 1988 uczestnik strajków w SG.

1989–2006 ponownie członek KZ. Od 2006 na emeryturze.

Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (1978 i 1984), Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

30 VIII 1982–21 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Kama/Kompania.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry