Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kawęcki Bronisław

Bronisław Kawęcki, ur. 29 IV 1954 w Sandomierzu. Ukończył Zaoczne LO dla Pracujących w Radomiu (1979).

1974–1978 w ZHP.

1973–1979 wychowawca w Państwowym Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Radomiu, 1979–1982 kierownik magazynów centralnych w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal tamże.

Od IX 1980 w „S”; organizator Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w PZL Cezal; od XI 1980 członek zarządu MKZ, XII 1980 – V 1981 prezydium MKZ, od 18 II 1981 przew. KZ; V – VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Radomska, od V 1981 członek zarządu MKR Ziemia Radomska; IX – X 1981 delegat na I KZD. VIII – XI 1981 sekretarz grupy mediacyjnej „S” Ziemia Radomska do rozmów z delegacją rządową. 1981 przew. Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Protestu Robotniczego Czerwiec 1976.

13 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do AŚ w Radomiu, 14 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, nast. w Radomiu, 11 I 1982 przeniesiony do Szpitala Więziennego przy ZK nr 2 w Łodzi, od 3 II 1982 ponownie w Ośrodku w Kielcach-Piaskach, 7 VII 1982 zwolniony; 8 VII 1982 zwolniony z pracy. 1982–1988 kolporter podziemnych pism, m.in. „Wolny Robotnik”, „Koncept” i wydawnictw okolicznościowych. 1987–1988 redaktor podziemnego „Wolnego Robotnika”. 1983–1988 zatrudniony przez ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Eugeniusza Klimińskiego przy budowie kościoła oo. Pallotynów w Radomiu. Od 1985 członek KIK tamże. W 1986 i 1988 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń za udział w demonstracjach. Od 14 X 1988 – II 1989 członek jawnej Międzyzakładowej Komisji Regionalnej „S” Ziemia Radomska.

22 III 1989 współzałożyciel KO Ziemia Radomska, pełnomocnik komitetu wyborczego Jana Pająka w wyborach do Senatu 4 VI 1989, organizator akcji plakatowych i ulotkowych. 1989–1990 własna działalność gospodarcza. Od 1990 bez zatrudnienia.

Konsultant i asystent reżysera podczas produkcji filmów Wojciecha Maciejewskiego: Miasto z wyrokiem (1996), dot. wydarzeń radomskiego Czerwca 1976 oraz I cicho ciało spocznie w grobie (2000) o życiu i działalności ks. Romana Kotlarza.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

30 III 1982 – 10 XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Radomiu w ramach KE/SOR krypt. Cwaniak; 11 VII 1988 – 19 IX 1989 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Berło/Rondo.

Konrad Słowiński

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry