Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kącki Marian

Marian Kącki, ur. 2 XI 1931 w Gdyni, zm. 2 XII 1983 tamże. 1951-1954 uczeń Gimnazjum Administracyjno-Handlowego w Gdyni (przerwał naukę z powodu trudnych warunków materialnych). Ukończył Technikum Ekonomiczne Zaoczne Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w Warszawie (1967).

Podczas okupacji niemieckiej w Radomiu, postrzelony przez Niemców w rękę, którą następnie amputowano (w tym samym zdarzeniu zginął jego ojciec). Po wyzwoleniu w Gdyni. 1954-1960 zatrudniony jako starszy referent administracyjno-gospodarczy w CJE Animex, 1960-1965 w Spółdzielni Wybrzeże, 1965-1967 w Spółdzielni Ochrona Mienia, 1967-1969 w Spółdzielni im. Ostrowskiego (wszystkie miejsca pracy w Gdyni), V 1969 – XII 1970 w Spółdzielni Współpraca w Sopocie, XII 1970 – VI 1983 strażnik, następnie odkażacz aparatów telefonicznych w Spółdzielni Inwalidów Ochrona Mienia i Usług Różnych (po zmianie nazwy ok. 1972 Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów) w Gdańsku.

W VIII 1980 członek zakładowego KS w spółdzielni. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie członek Prezydium i przewodniczący Komisji Interwencyjnej przy KZ „S”. W 1981 delegat na I WZD „S” Regionu Gdańskiego oraz na I KZD.

W VI 1983 przeszedł na rentę.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry