Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kaźmierczuk Roman

Roman Kaźmierczuk, ur. 4 I 1944 w Czarnym Lesie, woj. tarnopolskie (obecnie Ukraina). Ukończył Liceum Pedagogicznego w Ośnie Lubuskim (1963).

W 1963 intendent w Technikum Chemicznym w Kostrzynie, w 1964 górnik w KWK Kleofas w Katowicach, 1964-1982 monter maszyn, mistrz i technik normowania w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. 17-19 XII 1970 i 21-27 I 1971 (tzw. strajk Bałuki) uczestnik strajków okupacyjnych w Stoczni.

16-30 VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni, wiceprzewodniczący KS na Wydz. TT; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego na Wydz. TT, następnie wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej i członek KZ Stoczni.

13-16 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni; zwolniony z pracy; członek podziemnej Tajnej KZ „S” w Stoczni (wraz z Władysławem Dziczkiem, Longinem Komołowskim, Andrzejem Antosiewiczem), drukarz i introligator podziemnego pisma „Grot” wydawanego w jego domu (1983-1985), kolporter podziemnych wydawnictw w dużych zakładach pracy (m.in. „Tygodnik Solidarność”, „Tygodnik Wojenny”, „Jedność”, „CDN”, wydawnictwa Kręgu, kasety, znaczki poczt podziemnych, kalendarze), współorganizator akcji ulotkowych i plakatowych, manifestacji patriotycznych. 1982-1985 zatrudniony w Szczecińskiej Fabryce Narzędzi, 1986-1993 właściciel zakładu stolarskiego.

1993-2005 handlowiec, od 2006 bezrobotny.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry