Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kaźmierczak Cezary

Cezary Kaźmierczak, ur. 28 XI 1964 w Łosicach. W 1989 ukończył zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach.

1980-1981 w RMP; drukarz pism „Młoda Myśl” i „ABC”, kolporter, uczestnik akcji ulotkowych i malowania napisów.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, 28 XII 1981 aresztowany, pobity i skazany na 2 miesiące więzienia przez kolegium ds. wykroczeń. W 1982 wydał 3 nr. gazety „Goniec Wojenny”, 28 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Lublinie, Załężu k. Rzeszowa i Nowym Łupkowie; uczestnik buntu internowanych w Załężu, pobity w Łupkowie, zwolniony 2 XII 1982. 1982-1989 kolporter i organizator kolportażu podziemnej prasy i wydawnictw. W 1983 drukarz w zakładzie prywatnym, gdzie drukował też podziemne „Wiadomości Podlaskie”. 1983-1987 pracownik Muzeum Diecezjalnego przy Kurii Biskupiej w Siedlcach; w tym czasie odesłał książeczkę wojskową i bronił się skutecznie przed wcieleniem do wojska. 1983-1985 współzałożyciel i jeden z liderów Siedleckiego Komitetu Oporu Społecznego (SKOS). 1983-1986 założyciel i redaktor dwutygodnika „Metrum”, po przekształceniu go w kwartalnik redaktor naczelny (1987-1989), 1984-1989 założyciel i szef wydawnictwa Metrum; organizator kontaktów ze strukturami zagranicznymi (m.in. „Kontakt” w Paryżu) oraz niezależnych inicjatyw kulturalnych (Teatr Domowy, kino domowe, akcje przejętego przez opozycję Towarzystwa Miłośników Podlasia W 1984 nadawał audycje radia „Solidarność” Siedlce. W 1985 wojewódzki pełnomocnik ds. badania frekwencji w wyborach do Sejmu. 1985-1989 współorganizator manifestacji rocznicowych (1 V, 31 VIII) w Siedlcach. 1988-1989 uczestnik krakowskich spotkań środowiska WiP (grupa J. Rokity Czas Przyszły).

1990-1991 redaktor naczelny „Dziennika Chicagowskiego”, 1991-1993 „Kuriera” (Chicago). 1993-1995 traffic-manager w Global Communication. 1995-1996 dyrektor sprzedaży radia RMF-FM. Od 1996 prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 2005 członek zarządu Centrum im. A. Smitha. Od 2010 prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Publicysta, autor zbioru opowiadań ''Z notatnika psychopaty'' (Metrum, 1987).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Siedlce

Opcje strony

do góry