Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kaźmierczak Cezary

Cezary Kaźmierczak, ur. 28 XI 1964 w Łosicach. Ukończył LO w Siedlcach (1989).

1980–1981 w RMP; drukarz niezależnych pism „Młoda Myśl” i „ABC”, kolporter, uczestnik akcji ulotkowych i malowania napisów w Siedlcach.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, 28 XII aresztowany, pobity przez MO i ukarany 2-mies. aresztem przez kolegium ds. wykroczeń. 1982 wydał 3 n-ry podziemnego pisma „Goniec Wojenny”. 29 IV 1982 internowany, osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie, Załężu k. Rzeszowa (uczestnik buntu internowanych) i Nowym Łupkowie, gdzie został pobity, 2 XII 1982 zwolniony. 1982–1989 kolporter i organizator kolportażu podziemnych wydawnictw siedleckich oraz m.in. „Tygodnika Mazowsze”. 1983 drukarz w zakładzie prywatnym, gdzie powielał też podziemne „Wiadomości Podlaskie”. Organizator materiałów poligraficznych, uczestnik akcji ulotkowych (gł. w Siedlcach). 1983–1985 współzałożyciel i jeden z liderów Siedleckiego Komitetu Oporu Społecznego (SKOS) 1983–1987 pracownik Muzeum Diecezjalnego przy Kurii Biskupiej w Siedlcach. W tym czasie odesłał książeczkę wojskową i bronił się skutecznie przed wcieleniem do wojska; 1983–1989 założyciel, redaktor podziemnego pisma „Metrum”, 1987–1989 re­da­ktor nacz.; 1984–1989 założyciel i szef wydawnictwa Metrum; organizator kontaktów ze strukturami zagranicznymi (m.in. „Kontakt” w Paryżu) oraz niezależnych inicjatyw kulturalnych (Teatr Domowy, kino domowe, akcji Towarzystwa Miłośników Podlasia). Pomysłodawca i inicjator utworzenia podziemnego Radia „S” Siedlce, 1984–1989 autor tekstów audycji. 1985 wojewódzki pełnomocnik „S” ds. badania frekwencji w wyborach do Sejmu PRL. 1985–1989 współorganizator manifestacji rocznicowych (1 V, 31 VIII) w Siedlcach. 1988–1989 uczestnik spotkań Ruchu WiP w Krakowie (grupa Jana Rokity).

1989–1995 w USA. 1990–1991 redaktor nacz. „Dziennika Chicagowskiego”, 1991–1993 „Kuriera” (Chicago), 1993–1995 pracownik Global Communication tamże. 1995–1996 dyr. sprzedaży radia RMF FM; od 1996 właściciel Midwest ITSE i MMT Menagement. Od 2005 członek zarządu Centrum im. A. Smitha. W 2010 współzałożyciel i prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Publicysta (m.in. „Dziennik-Gazeta Prawna”), autor zbioru opowiadań Z notatnika psychopaty (Metrum, 1987).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

27 VI 1979 - 1988 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. V/Wydz. II Dep. III MSW w ramach SOR krypt. Arka; 13 I 1981 - 26 IV 1983 przez Wydz. III KW MO w Siedlcach w ramach SOSSOR krypt. Kongres; 4 V 1983 - 2 I 1990 przez Wydz. III KW MO/WUSW w ramach KESOR krypt. Czarek/Skos/Oficyna.

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Siedlce

Opcje strony

do góry