Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kenic Janusz

Janusz Kenic, ur. 23 VI 1947 w Łodzi. Absolwent Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie (1969).

1969-1970 oficer Łódzkiej Komendy Straży Pożarnej, 1973-1981 komendant ochrony przeciwpożarowej w Fabryce Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej Elta w Łodzi. Od połowy l. 60. związany z duszpasterstwem akademickim przy kościele oo. jezuitów w Łodzi. 1968-1970 w konspiracyjnej organizacji niepodległościowej Ruch; 29 VI 1970 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, AŚ w Łodzi, zwolniony 31 III 1971, 13 IX 1971 skazany wyrokiem Sądu Powiatowego dla m. Łodzi na 1 rok i 8 mies. więzienia (sąd II instancji zmniejszył wyrok, zaliczając w poczet kary jedynie okres aresztu). Od 1977 uczestnik ROPCiO.

Od IX 1980 w „S”, 5 IX 1980 uczestnik spotkania, podczas którego powołano MKZ w Łodzi, członek Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ w Elcie, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, od VI 1981 członek Prezydium Zarządu Regionalnego, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 – XII 1982 w ukryciu (pierwsze kilka dni w domu bp. Józefa Rozwadowskiego); współtwórca Tajnego Tymczasowego Zarządu Regionalnego „S” Ziemia Łódzka.

1983-1996 na emigracji w Szwecji. Po powrocie do Polski prywatny przedsiębiorca. Od 1997 członek kierownictwa Regionalnej Izby Gospodarczej (1997-2004 dyr.). W 1996 wiceprzewodniczący AWS w Łodzi, w 1997 członek Rady Politycznej RS AWS i p.o. przewodniczący RS AWS w Łodzi, 2001-2011 w PiS, od 2011 w PJN.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1970-1973 rozpracowywany przez Wydz. III KM MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Omega; 1974-1977 przez Wydz. III KM/KW MO w Łodzi w ramach KE/SOR krypt. Świętoszek/Sextet; 1981-1983 przez Wydz. IIIA/V KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Kot.

Leszek Próchniak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry