Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kempiński Zenon

Zenon Kempiński, ur. 3 XII 1932 w Czekanowie k. Ostrowa Wlkp. Ukończył więzienną ZSZ w Toszkach (1955).

1947-1951 robotnik Zakładów Mechanicznych (później Zakłady Automatyki Przemysłowej Mera-ZAP) w Ostrowie Wlkp. W 1951 współzałożyciel młodzieżowej organizacji niepodległościowej Biały Orzeł tamże: akcje ulotkowe i malowania haseł na murach; w 1952 aresztowany, przetrzymywany w areszcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrowie Wlkp., następnie Wojewódzkiego UBP w Poznaniu oraz w AŚ tamże, w II 1953 skazany wyrokiem Rejonowego Sądu Wojskowego w Poznaniu na 5,5 roku więzienia i 7 lat pozbawienia praw obywatelskich, 1953-1955 osadzony w obozie pracy w Jelczu (pracował w Zakładach Samochodowych tamże), następnie w Progresywnym Więzieniu dla Młodocianych w Jaworznie, zwolniony w VII 1955. 1955-1963 tokarz w Mera-ZAP w Ostrowie Wlkp., 1963-1965 w Zakładach Sprzętu Mechanicznego tamże, od 1965 ponownie w Mera-ZAP.

W VII 1980 uczestnik strajku w Mera-ZAP; od IX 1980 w „S”, (z Aleksandrem Urbanem i Lechem Górskim współorganizator Komitetu Założycielskiego w Mera-ZAP, następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej WP-12, członek KZ.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnej Tymczasowej KZ w Mera-ZAP (we współpracy m.in. z L. Górskim i Józefem Wróblem), kolporter podziemnych wydawnictw, m.in.: „Tygodnika Solidarność”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”. 1983-1989 członek Rady Pracowniczej (zdominowanej przez „S”). 1982-1984 w Komitecie Odbudowy Pomnika Kardynała Mieczysława Halki-Ledóchowskiego. Kilkakrotnie przesłuchiwany, liczne rewizje w mieszkaniu.

Od II 1989 współorganizator reaktywowanych struktur „S”, współzałożyciel Tymczasowej KZ w Mera-ZAP, członek Tymczasowej Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Ostrowie Wlkp. i KO „S” tamże. Od 1991 na emeryturze; 1991-2002 w Kole Emerytów i Rencistów „S” przy Mera-ZAP. Od 1990 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wielkopolska, 1999-2001 prezes Koła w Ostrowie Wlkp.; od 1994 w Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 Jaworzniacy.

Odznaczony m.in. Krzyżem Więźnia Politycznego (1995), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009); wyróżniony Odznaką Honorową Żołnierz II Konspiracji lat 1944-1956 (2008).

1983-1988 rozpracowywany przez p. V RUSW w Ostrowie Wlkp. w ramach KE krypt. Despota.

 

Grażyna Schlender

Ostrów Wielkopolski, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry