Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kemnitz Tadeusz

Tadeusz Kemnitz, ur. 30 V 1952 w Sipiorach k. Kcyni. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1976).

1977-1980 zatrudniony w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Tychach, 1980-1981 w Ośrodku Pomiarów i Automatyki Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego przy KWK Ziemowit w Lędzinach.

31 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w OPiA. Od IX 1980 w „S”. Doradca Komisji Założycielskiej, przewodniczący Komisji Oddziałowej „S”, następnie wiceprzewodniczący KZ. Współorganizator (16 XII 1980) z ramienia KZ wyjazdu do Gdańska na uroczystość odsłonięcia Pomnika Poległych Stoczniowców. W VII 1981 delegat na I WZD Województwa Katowickiego, wybrany na członka Prezydium Zjazdu. Podczas II tury I WZD wybrany do ZR. Oddelegowany do pracy związkowej w ZR, prowadził Biuro Informacji Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; oddelegowany do Oddziału ZR Śląsko-Dąbrowskiego w Tychach. Delegat na I KZD, członek Komisji Programowej Zjazdu.

Nocą 13 XII 1981 uciekł z domu, ukrywał się w prywatnych mieszkaniach w Tychach. 15 XII 1981 opracował i rozkolportował ulotkę nawołująca do strajku w KWK Ziemowit. 5 I 1982 zatrzymany na terenie kopalni, przewieziony do KM MO w Tychach, przesłuchiwany. Po tygodniu przewieziony do KW MO w Katowicach. 8 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, od 5 II 1982 w Jastrzębiu-Szerokiej. Z powodu choroby nerek przebywał w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, po nieudanej próbie ucieczki zatrzymany i przewieziony do Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. 30 IV 1982 zwolniony. Wrócił do pracy. Wielokrotnie wzywany do KM MO w Tychach, prewencyjnie zatrzymywany na 48 godzin.

Od X 1982 z rodziną na emigracji w USA. 1982-1984 zatrudniony w National Institute of Environmental Health Sciences, RTP North Carolina, inżynier komputerowy; 1984-1987 inżynier elektronik, następnie projektant programista w Wright Machinery w Durham, Notrh Carolina; 1987-1990 manager projektu w Enviro-Spray w Belgii; 1990-1994 właściciel i prezes firmy konsultacyjnej Automation Services; od 1994 właściciel i prezes AMT Automated Machine Technologies, Inc. w Durham.

Autor kilkunastu wynalazków w FSM Tychy i KWK Ziemowit z zakresu elektronicznego systemu kontroli maszyn oraz pięciu patentów.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Lędziny

Opcje strony

do góry